Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 okt 2016

Aktuella byggprojekt

Husflyttning

I början på oktober startade flytten av trettio kulturhus från Malmberget till Koskullskulle.

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. Här kan du läsa mer om några av dem.

Friidrottsarenan placeras i kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan. Den kommer då att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan och ersätter därmed nuvarande sal som är i stort behov av upprustning.

Detaljplaner har påbörjats för Vägmästaren/del av Överläraren som ligger i området för Hedskolan samt ”Granngårdstomten”. I dessa områden kan det totalt rymmas ca 345 bostäder, huvuddelen av dessa vid nuvarande Granngården längs Norska vägen.

Detaljplan påbörjas för Vassara 10 (kommunparkeringen).

I kvarteret Brushanen, vid älven mittemot Kvarnbacken, ser man över vad som kan inrymmas. T.ex. bostäder.

Utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk arbetas fram. Helikopterbasen flyttar till flygplatsen.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Detaljplanen för is- och evenemangsarenan antogs i kommunfullmäktige i juni. Därefter överklagades beslutet och ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen. Förhoppningen är att bygget kommer igång så snart som möjligt.

Ett programarbete för Sjöparkens parkområde har påbörjats. Miljö- och byggnämnden beviljade nyligen bygglov för en grillkåta i Sjöparksområdet. Det beslutet är nu överklagat. Grillkåtan var tänkt som ett första steg i utvecklingen av området där byggstart var planerad under hösten.

Arbete med att ta fram en detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med SA Englund AB och MAF arkitekter. Tanken är att det blir åtta parhus som smälter in i befintlig bostadsmiljö.

Det planeras för ett nytt äldreboende förutom Forsgläntan. Förslag på ny placering i Gällivare arbetas nu fram.

Kommunen för diskussioner med ett flertal exploatörer som visat intresse för att bygga bostäder i Gällivare.

Dessutom pågår det förhandlingar om köp av mark på fler platser i samhället.

Upplåtelse av industritomter på Vuosko II har påbörjats.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras, dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas, eventuellt även med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Programarbete har påbörjats.

Lovikka Möbelfabrik bygger bostadsrätter i centrala Gällivare. Bygget har startat under sommaren och inflyttning planeras till årsskiftet 2016-17.

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning planeras till oktober 2017. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Circle K. Där är planbesked taget till LKAB för Hasseln 10-12 . Detaljplanen är påbörjad för området och det planeras för ca 60 nya lägenheter med tillhörande parkeringsgarage. Planerad inflyttning är hösten 2018.

Detaljplanen för södra Repisvaara etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i februari och har vunnit laga kraft. Området planläggs i två etapper där den första innefattar upp till 380 bostäder av olika typer. Totalt planeras det för cirka 600 bostäder i området. Detaljplanen för etapp två är i slutskede. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med LKAB där man tittar på utformning av Repisvaara nordost samt nordväst.

Ny förskola byggs öster om Tallbackaskolan.Programhandling klar och detaljplan till kommunfullmäktige i oktober för antagande.

Arbetet med det så kallade ”Kunskapshuset” i Gällivare centrum är igång. Byggnaden ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande. Detaljplanen är påbörjad.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-10-17