Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 sep 2016

Lekfull förskola planeras på Tallbacka

Skiss

Förslagsskiss över nya förskolan. Utseende och färgskala kan komma att ändras.

Det planeras för en ny förskola på Tallbacka och arbetet löper på enligt plan där projektet nu går in en genomförandefas efter beslut i kommunstyrelsens septembermöte. Där beslutades det också att byggprojektet ska genomföras i nivå med ”miljöbyggnadsklass silver”. Det innebär bland annat att krav på energianvändning, dagsljus och ljudmiljö är högre ställda än i gällande regelverk för byggnationer.

Det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser till Mellanområdet i Gällivare kommun. Med anledning av det, samt att andra förskolor kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen, har kommunstyrelsen beslutat att bygga en ny förskola i närheten av Tallbackaskolan. Den planeras få fem avdelningar för cirka 90 barn med tillhörande utemiljö.

- Det blir en otroligt fin förskola med fantastiska lärmiljöer både ute och inne. Hela förskolan präglas av nya pedagogiska tankar där personal varit delaktig i framtagandet, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

- Jag är särskilt glad att förskolan har tagits fram i nära samverkan med personalen och deras erfarenheter. Det ger förutsättningar för att skapa en förskola i toppklass, säger Lars Alriksson, kommunalråd.

Första steget i genomförandefasen är systemskedet där utformning och teknik utreds och detaljeras vidare. Detaljplanearbetet löper parallellt med detta arbete och ska till kommunfullmäktige för antagande i oktober.

- När tidigare planerad gallring av träd skulle ske i området passade vi på att även avverka ett litet område där förskolan avses placeras, säger Anders Ömalm, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om allt går enligt plan är förhoppningen att bygget startar sommaren 2017. Överlämning till verksamheten och inflyttning kan då ske hösten 2018.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-09-20