Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 sep 2016

Arbetet med det nya kunskapshuset går framåt

Kunskapshuset

Kunskapshuset mot storgatan

Arbetet med planering för en ny skola i Gällivare centrum går framåt. Byggnaden, som fått namnet Kunskapshuset, ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna. Beräknad inflyttning är höstterminen 2019 om allt går som planerat.

Kunskapshuset är i första hand en ersättning för Välkommaskolan och Lapplands lärcentra. I september 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta programmet för verksamhetslokaler i centrala Gällivare vad gäller ett kunskapshus samt sport- och kulturhus.

Under våren 2016 har bland annat flera workshops tillsammans med skolverksamheterna genomförts. Resultatet av arbetet har sammanfattats i en så kallad programhandling som presenterats för verksamheterna och politiker i augusti 2016. En första skiss av byggnadens utformning har också tagits fram. Parallellt med detta löper detaljplaneprocessen.

- Nu är programhandlingen för Kunskapshuset antagen, ett steg vidare mot en ny skola i världsklass. Det känns verkligen som ett stort kliv fram mot fler byggkranar. Det blir en skola som är välkomnande, stimulerar till samverkan och den får en otroligt positiv inlärningsmiljö, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

- Kunskapshuset blir en fantastisk byggnad som visar den framtidstro vi har samtidigt som vi visar vilken vikt vi lägger på utbildning för att nå framgång i det nya kunskapssamhället. Ja, det blir ett hus vi alla kommer att vara stolta över, säger Lars Alriksson, kommunalråd.

Levande centrum
Kunskapshuset placeras mitt i centrum, längs med Vassara torg. Den centrala placeringen bidrar till att lokalerna kan användas av fler, vilket genererar driftfördelar. Huvudentrén vänds mot Vassara torg och Centralskolan, med en passage genom Kunskapshuset från Tingshusgatan via Postgatan. En gemensam reception, ett offentligt café och en matsal vänder sig ut mot torget och Dundret.

Kunskapshuset och kvarteret kommer även ha funktioner för ett levande centrum. Entrétorget mellan Kunskapshuset och Centralskolan skapar goda förutsättningar för olika typer av mötesplatser, aktiviteter och evenemang tack vare sin närhet till torget och Storgatan. Gällivares befintliga handelsstråk förstärks längs med Storgatan med lokaler för en extern butik och en övningsbutik för handelsprogrammet. Högst upp i huset finns en del som även går att använda för annat än skolverksamhet, till exempel konferenser.

Parkeringsgarage
Byggnaden får ett parkeringsgarage under jord med nedfarten från Postgatan där det planeras för 150 parkeringsplatser.

Ett politiskt beslut har nu fattats att gå vidare med underlaget för att skapa handlingar för byggandet av Kunskapshuset som planeras till hösten/vintern 2017.

Illustration: Liljewall arkitekter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-09-20