Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 sep 2016

Grillkåtan i Sjöparken överklagad

Sjöparken

Miljö- och byggnämnden beviljade nyligen bygglov för en grillkåta i Sjöparksområdet. Det beslutet är nu överklagat. Grillkåtan var tänkt som ett första steg i utvecklingen av området där byggstart var planerad under hösten.

- Ärendet går nu vidare till Länsstyrelsen och vi kan idag inte säga hur lång den processen blir. Kommunen kommer att beakta de synpunkter som kommer in. Planeringen av parken i sin helhet fortsätter. Delar av Svanparken ska till exempel integreras i Sjöparken, men det blir längre fram när parken i Malmberget tillslut måste avvecklas, säger Agneta Nilsson Vaara, projektledare.

Under våren anordnade kommunen ett antal dialogmöten med allmänheten, närboende i Sjöparksområdet samt föreningar och näringsliv. Bland förslagen framkom det att man ville ha aktivitetsområden, vinterland och dansbanor med stor tillgänglighet. Grillplatser och inslag av samisk kultur var också ett önskemål vilket har utmynnat i tanken att bygga en grillkåta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-09-16