Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 26 aug 2016

Klartecken för grillkåta i Sjöparken

IIlustration

Illustration som visar möjlig utformning av kåtan.

Miljö- och byggnämnden har beviljat bygglov för en grillkåta i Sjöparksområdet. Det här är ett första steg i utvecklingen av området. Byggstart är planerad under hösten.

Under våren anordnade kommunen ett antal dialogmöten med allmänheten, närboende i Sjöparksområdet samt föreningar och näringsliv.Tankar, idéer och önskemål från dessa möten har sammanställts för att komma fram till parkens framtida utformning. Ett önskemål från grupperna var att det genuina i vår tradition skulle lyftas fram i ett modernt uttryck. Resultatet är en nyskapande grillkåta. Kåtan får en central placering i parken, i närheten av den befintliga isrinken, och kommer att synas från alla entréer till området. Den kommer att belysas och är också öppen från två håll så ljus kan släppas både in och ut.

- Det här blir en bra start på Sjöparksprojektet. Vi vill skapa folkliv i parken där det ska finnas bra förutsättningar för aktiviteter. Det har varit en viktig punkt att ta tillvara de närboendes önskemål, säger Mattias Liinanki som sitter i styrgruppen för projektet.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-08-26