Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 jun 2016

Ny förskola på Mellanområdet

Ubåt

En stor ubåt med ett fönster och med låtsasvatten på golvet där vi kan leka är ett av önskemålen från barnen.

I Gällivare kommun finns stor efterfrågan på förskoleplatser och önskemål om omplaceringar till Mellanområdet. Med anledning av det, samt att andra förskolor kommer att avvecklas i och med samhällsomvandlingen, har kommunstyrelsen beslutat att bygga en ny förskola i närheten av Tallbackaskolan.

Projektet omfattar nybyggnation av en förskola med fem avdelningar för cirka 90 barn med tillhörande utemiljö. Trafik- och parkeringssituationen ses samtidigt över i området. Den nya förskolan planeras initialt med fem avdelningar, två för småbarnsgrupper och tre för de äldre barngrupperna.

- Vi har precis avslutat programarbetet där den grundläggande utformningen tagits fram. Nu går vi in i systemskedet där vi fortsätter med utformning och ser över hur konstruktion och installationer ska utvecklas. Samtidigt kommer fler sakkunniga kopplas in och olika systemval preciseras ytterligare, förklarar Anders Ömalm, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Pedagogerna som medverkar i projektet har tillsammans med barnen på respektive förskola jobbat med att gestalta vad den nya förskolan ska innehålla.

- Det är inspirerande att få vara med i processen att skapa en ny förskola. Referensgruppen och jag har gått igenom inom- och utomhusmiljön, så att den på bästa sätt bidrar till att utveckla barnens olika förmågor och stödjer pedagogernas arbete, utifrån vad läroplanen säger. Barnen kommer att få utmaningar utifrån ålder och mognad, säger Karin Eriksson, förskolechef.

- Vi har fått mycket kreativa svar från barnen och tagit med oss det i programarbetet, säger Anders.

Byggstart planeras till våren 2017, förutsatt att arbetet fortlöper utan större avvikelser och att nödvändiga godkännanden ges. Om överenskommelse träffas med LKAB att de ska bygga kommer även de med i processen. Inflyttningen planeras till sommaren därefter.

Djurrum

Ett djurrum med en massa levande djur önskar sig ett av barnen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-06-22