Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 maj 2016

PRESSMEDDELANDE

Gällivare

Med anledning av LKAB:s utspel internt samt i media om eventuell nedläggning av gruvverksamheten i Malmberget

Kommunen har fått ett diktat från LKAB:s sida som inte lämnar något utrymme för fortsatt förhandling, med det har LKAB valt att avbryta den diskussion som förts under många år och som följer vårt gemensamma ingångna samarbetsavtal. Därmed frångår LKAB de tidigare överenskommelser som vi tillsammans varit överens om. Samarbetsavtalet är även rättsligt prövat av domstol.

Skulle Gällivare kommun gå med på detta slutbud skulle vi enligt vår uppfattning inte få den ersättning vi har rätt till enligt vårt gemensamma avtal.

Vi anser liksom LKAB att situationen i Malmberget är mycket allvarlig, och delar uppfattningen att ett fungerande planarbete är en förutsättning. Men att tillskriva kommunen ansvaret för LKAB:s förändrade läge i Malmberget är felaktigt. Kommunens mark- och planarbete har och kommer att fortsätta oavbrutet för att säkra upp behov i samhällsomvandlingen och även för bostadsförsörjningen i kommunen. Detta kräver dock att LKAB lämnar planeringsförutsättningar i rimlig tid.

Gällivare kommuns inställning är att kommunen och LKAB bör återuppta förhandlingarna för att nå en lösning för båda parter, vilket under hela förhandlingen varit Gällivare kommuns avsikt. Vår förhoppning är också att Gällivare kommun tillsammans med LKAB skall fortsätta med det goda samarbete och samtalsklimat som varit mellan parterna tidigare.

Vi hälsar media välkommen till presskonferens i kommunhuset (rum 1) på måndag 16 maj klockan 12.45.

Jeanette Wäppling (V)


Kommunalråd


070-985 24 50

Lars Alriksson (M)


Kommunalråd


070-985 60 70


Henrik Ölvebo (MP)


070-740 60 50


Birgitta Larsson (S)


072-598 84 75

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-05-15