Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 mar 2016

Aktuella byggprojekt i Gällivare

Byggprojekt

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av dem.

I år byggs nya lägenheter på Forsgårdsområdet. BoKlok bygger ca 35 av totalt 100 nya lägenheter. Ett markanvisningsavtal ska upprättas med Nåiden som kommer att bygga 50-60 lägenheter i samma område. BoKlok är dessutom intresserade av att bygga fler bostäder i Gällivare där kommunparkeringen är en av de tilltänkta platserna.

Detaljplanen för södra Repisvaara antogs av kommunfullmäktige i februari. Området planläggs i två etapper där den första innefattar upp till 380 bostäder av olika typer. Totalt planeras det för cirka 600 bostäder i området. Detaljplanen för etapp två är påbörjad. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med LKAB där man tittar på utformning av Repisvaara nordost samt nordväst.

TOP bostäder och LKAB ska bygga 22 nya lägenheter med tillhörande carportar på Strömgatan i centrala Gällivare. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat i området kring Statoil.

Attract - attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat, är ett forskningsprojekt som drivs av LTU i samverkan mellan företag, Gällivare och Kiruna kommun. Ett markanvisningsavtal tas nu fram för att TN Bygg & Fastighets AB ska kunna bygga ett lågenergihus utifrån ett nytt modulanpassat byggsystem. Totalt handlar det om nio till tolv lägenheter.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Klartecken för Eurominings byggprojekt på Bryggeribacken.

Kommunen för diskussioner med ett flertal exploatörer som visat intresse för att bygga bostäder i Gällivare.

Detaljplanen för isarenan har antagits av kommunfullmäktige men överklagades därefter. Länsstyrelen har haft upp ärendet och upphävt kommunens beslut. Kommunstyrelsen har nu beslutat att planhandlingarna ska förtydligas och att detaljplaneprocessen ska göras om. Förhoppningen är att bygget kommer igång så snart som möjligt.

Ett programarbete för Sjöparkens parkområde har påbörjats.

Förslag på placeringar och storlek på en ny friidrottsarena har tagits fram och beslut förväntas under året.

Förslag på ny placering av 30 kulturhus från Malmberget har tagits fram. Detaljplanearbetet för ett område i västra Koskullskulle har påbörjats. I en andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i centrum där man tittar på en möjlig placering av kulturhus.

Lovikka Möbelfabrik har förvärvaten centralt belägen tomt i Gällivare. Där planeras det för bostadsbyggande.

Arbete med att ta fram en detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med SA Englund AB och MAF arkitekter. Tanken är att det blir åtta parhus som smälter in i befintlig bostadsmiljö.

Det pågår förhandlingar om köp av marken på den så kallade Sveviatomten i korsningen av Vinbärsvägen och Messhedsvägen. En utvecklingsplan för området är under framtagande.

Granngårdstomten är förvärvad och ett programarbete på hur den ska användas ska tas fram.

Ersättningsboende för Lövbergas äldreboende ska byggas. Förslag på ny placering i Gällivare arbetas nu fram.

Detaljplan för en ny förskola öster om Tallbackaskolan har påbörjats.

Arbetet med en ny skola, Kunskapshuset, i Gällivare centrum är igång. Byggnaden ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande.

Landstinget har för avsikt att flytta helikopterbasen från Vassara till flygplatsen vilket kommer möjliggöra för byggnation i området. Kommunen förbereder inför detta med en utvecklingsplan för området.

Dessutom pågår det förhandlingar om köp av mark på fler platser i samhället.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2016-03-10