Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 28 jan 2016

Uppstart för Gällivares nya skola – Kunskapshuset

Centrum

Den nya skolan ska byggas på parkeringsytan vid MDs grill och Centralskolan.

Arbetet med en ny skola i Gällivare centrum är nu igång. Byggnaden ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande. Beräknad inflyttning är höstterminen 2019 om allt går som planerat.

I september 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta programmet för verksamhetslokaler i centrala Gällivare vad gäller ett kunskapshus samt sport- och kulturhus. Kunskapshuset samlar gymnasieutbildningar och lärcentra för vuxnas lärande, med alla utbildningsnivåer från lärvux till högskola i en toppmodern anläggning. Skolan ska byggas på parkeringsytan vid MDs grill och Centralskolan.

Den centrala placeringen av lokalerna konkretiserar visionen om ett mer levande centrum under både dag- och kvällstid. Förslaget skapar även många mötesplatser för olika grupper och intressen. Dessutom bidrar placeringen till att lokaler kan samnyttjas, vilket genererar driftfördelar. Flexibilitet ska därför prägla Kunskapshusets utformning så att lokaler enkelt och till små kostnader kan ändra användningsområde.

- Det har varit en bred medborgardialog kring placeringen av Kunskapshuset. Placeringen gör att vi kan bygga ett attraktivt centrum med mer liv och rörelse. Nu kommer vi äntligen igång med nästa skede och det känns spännande. I denna fas har man en bred delaktighet av de som ska använda lokalerna och det är otroligt viktigt, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

- Kunskapshuset är inte bara viktigt för att skapa liv i vårt nya centrum utan det visar också hur samhället uppgraderar skola och kunskaper genom att placera Kunskapshuset mitt i staden, säger Lars Alriksson, kommunalråd.

Under våren ska det tas fram lokalprogram och skisser i samarbete mellan skolledning, pedagoger, elever, fackliga företrädare samt Liljewall arkitekter och MAF arkitektkontor. Till sommaren ska programarbetet vara klart. Parallellt kommer även en ny detaljplan tas fram. Därefter påbörjas arbetet med projektering och upphandling av entreprenör. Inflyttning är beräknad till höstterminen 2019 om allt går som planerat.

- Vi är mycket glada och stolta över att få vara med och rita det nya Kunskapshuset, som har stora förutsättningar att bli ett fantastiskt projekt – en arktisk skola i världsklass! Vi tror att det nya Kunskapshuset kommer att utveckla centrum i en väldigt positiv riktning, säger Harald Gamrell från Liljewall arkitekter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2016-01-28