Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 jan 2016

LKAB presenterar ersättningsprinciper

ersättningsprinciper

Under 2015 tog LKABs styrelse beslut om hur bolaget i fortsättningen ska ersätta fastighetsägare, boende och näringsidkare som påverkas av gruvbrytningen. Nu presenterar LKAB i detalj hur de berörda ska kompenseras.

Villaägare och fastighetsägare som äger hyreshus kommer att erbjudas två valmöjligheter, ett ersättningshus som är likvärdigt det nuvarande, eller en summa pengar som motsvarar marknadsvärdet plus 25 procent.

De som äger en bostadsrätt ersätts med en summa pengar. Ersättningen är ett belopp per kvadratmeter boyta som motsvarar kvadratmeterpriset för en nyproducerad bostadsrätt i Malmfälten och ett tillägg baserat på en individuell bedömning av skick och standard på nuvarande bostadsrätt.

Företagare, myndigheter och organisationer som omlokaliseras kompenseras i flera delar. De som äger sin fastighet får erbjudande om en ersättningsfastighet och de som hyr blir erbjuden en ny lokal med hyrestrappning i upp till fem år. Utöver det står LKAB för omlokaliseringskostnader och resultatbortfall i samband med flytten.

Hyresgäster som inte äger en fastighet blir ersatta med trappning av hyran och får förtur till både äldre och nya bostäder. Hyrestrappningen börjar med nuvarande hyra första året och trappas sedan upp i sju år. Oavsett hyresvärd omfattas hyresgästerna som måste flytta av LKABs trappning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2016-01-19