Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 okt 2015

Aktuella byggprojekt

grävmaskin

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av dem.

Nästa år byggs nya lägenheter på Forsgårdsområdet. BoKlok bygger cirka 35 av totalt 100 lägenheter. Ytterligare en entreprenör utses under hösten. BoKlok är dessutom intresserade av att bygga fler bostäder i Gällivare där kommunparkeringen är en av de tilltänkta platserna.

Detaljplanen för södra Repisvaara planeras bli antagen i kommunfullmäktige under hösten. Området planläggs i två etapper där den första innefattar upp till 380 bostäder i olika bostadstyper. Totalt planeras det för cirka 600 bostäder i området.

Top Bostäder planerar för 22 nya lägenheter i närheten av Strömgatan och Kyrkstugugatan i centrala Gällivare. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Därtill planeras det för fler lägenheter i området kring Statoil.

Attract - attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat, är ett forskningsprojekt som drivs av LTU i samverkan mellan företag, Gällivare och Kiruna kommun. Ett markanvisningsavtal tas nu fram för att TN Bygg & Fastighets AB ska kunna bygga ett lågenergihus utifrån ett nytt byggsystem i vad som kallas ”Hållbarhetens hus”. Totalt handlar det om nio till tolv lägenheter.

Dessutom för kommunen diskussioner med ett flertal exploatörer som visat intresse för att bygga bostäder i Gällivare.

Detaljplanen för isarenan har antagits av kommunfullmäktige. Förhoppningen är att bygget kommer igång efter årsskiftet.

Förslag på placeringar och storlek på en ny friidrottsarena har tagits fram och beslut kring detta tas längre fram i höst.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-10-13