Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 okt 2015

Nya is- och evenemangsarenan

Isarena

Illustration som visar hur is- och evenemangsarenan skulle kunna se ut.

Planerna för en ny is- och evenemangsarena i anslutning till den befintliga gymnastikhallen i Sjöparken går vidare. Arenan får en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål än isaktiviteter. Målet är att på bästa möjliga sätt anpassa byggnaden till parkområdet, som även det ska rustas upp och utvecklas.

Arenan ska byggas med ett hållbarhetstänk där exempelvis limträstomme och träfasad är föreslaget. Målet är att byggnaden ska bli en av Sveriges mest energieffektiva och moderna isarenor. Det ska finnas en läktare för cirka 600 personer med en extra isyta som ska kunna användas vid uppvärmning, allmänhetens åkning, curling eller exempelvis barnaktiviteter. Arenan får också en café- och restaurangdel och ska, utöver isaktiviteter, kunna användas för olika typer av arrangemang. Kostnaden för arenan är beräknad till 100 miljoner kronor.

I samband med byggnationen blir också Sjöparken upprustad. Området får en mer kuperad utformning, ny belysning/ljussättning och ett flertal tydliga entréer. Trädäck i anslutning till vattnet och en förnyad lekpark ingår också i planerna.

Sjöparken

- Tanken är att den nya byggnaden kan förstärka parken och tillföra ett mervärde för alla som bor i kommunen. Det gäller att få in plats för lek sommar som vinter och då är det bra att det finns lite kullar och höjder. Men det ska också finnas plats för lugn och ro i parken, säger Mats Jakobsson, arkitekt på MAF arkitektkontor.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 5 oktober. Kompletterande utredningar har genomförts för trafik i området, dagvatten samt förutsättningar för arenans grundläggning. Områdets geologiska beskaffenhet har utretts noggrant med hjälp av borrhål och provgropar avseende grundvattennivåer och jordartförhållanden. Bedömningen är att byggnad på området kan ske traditionellt med platta på mark då grundläggning planeras till mer än 0,7 meter ovan grundvattennivå. Nu pågår projektering för att få fram ett underlag för hur byggnaden ska se ut och ett komplett ritningsunderlag. Projekteringen beräknas vara klar i november. Planerad byggstart är efter årsskiftet 2015/2016, vilket skulle innebära att upprustningen av parken kan påbörjas tidigast under 2016.

MAF Arkitektkontor

Illustrationer/bildmontage: MAF Arkitektkontor


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-10-06