Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 sep 2015

Nya förutsättningar för östra Malmberget

Östramalmberget

Måndag eftermiddag den 14 september fick kommunstyrelsen information av LKAB om markförhållandena i östra Malmberget. Efter omfattande mätningar konstateras större markdeformationer än tidigare bedömningar. Bolaget menar att detta beror på kombinationen gruvdrift och naturliga markförhållanden som inte kunnat förutses tidigare. En ny situation där fler kommunmedborgare berörs är därmed ett faktum.

Det aktuella området ligger mellan den så kallade Fabiangropen och den naturliga krosszon som finns i marken vid Linnévägen. Här finns 98 privata fastigheter och 120 lägenheter av LKABs eget bestånd som berörs, och som enligt dagens prognoser ska vara avvecklade fram till 2019. Av bolagets information framgår dock att nya miljövillkor kan innebära att ytterligare fastigheter berörs.

- Det här påverkar självklart många medborgare i östra Malmberget och nu måste vi höja farten i samhällsomvandlingens planprocesser. Repisvaara har varit prioriterat och samtidigt pågår en förtätning av Gällivare men vi måste jobba på att ta fram än fler områden för bostäder så vi har en planberedskap, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

- Vi måste analysera det nya läget men vi kommer att arbeta för att tillvarata våra kommunmedborgares intressen. I samverkansavtalet som skrevs 2012 var det tydligt att östra Malmberget skulle bli kvar med en attraktiv boendemiljö och med bibehållen samhällsservice. Nu ändras förutsättningarna och det måste vi se över, säger Lars Alriksson, kommunalråd.

Av LKABs information framgår också att rörelserna inte är av en sådan typ att de innebär någon risk att vistas i området, likaså att man inte har några indikationer på att området öster om krosszonen påverkas så att ytterligare fastigheter berörs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-09-15