Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 31 jul 2015

Fjällnära boende på Repisvaara

Repisvaara

Det hållbara boendet på fjället Repisvaara ska växa fram. Totalt planeras det för 600-900 bostäder i området. Just nu pågår arbetet med den första etappen där tomter för cirka 250-300 bostäder beräknas vara klara till sommaren 2017. Det handlar om varierad bebyggelse med både flerbostadshus och villor.

De nya bostäderna på södra Repisvaara ska fördelas på ett antal mindre områden med cirka sex villor i varje och med en gemensam yta för till exempel lek och samvaro. Naturmark ska bevaras mellan varje område för att behålla fjällkaraktären och möjliggöra ett enkelt friluftsliv. Områdets karaktär och markförhållanden förutsätter olika typer av grundläggningar, hus på platta och i vissa fall pelare eller souterränglösningar.

Under sommaren ska en ny huvudvattenledning dras till området. Planen är att i samband med det även anlägga en ny gång- och cykelport under E45:an. Det påbörjade detaljplanearbetet är tänkt att ställas ut för samråd till hösten.

För etapp två och tre beräknas fler tomter vara klara under 2018.

Illustration: Arkitekthuset Monarken


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-07-31