Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 jul 2015

Aktuella bostadsprojekt

Grävmaskin

Det är ett stort antal bostadsprojekt på gång i Gällivare just nu. Läs mer om dem här.

Kommunen planerar för upp till cirka 600-700 nya bostäder på södra Repisvaara. Just nu ligger områdets första etapp i fokus där tomter beräknas vara klara till sommaren 2017. Det handlar om cirka 250-300 nya bostäder i varierad bebyggelse med flerbostadshus och villor. Under sommaren kommer en ny huvudvattenledning dras till området.

LKAB färdigställer vatten och avlopp för 17 tomter på Repisvaara under sommaren. Bolaget jobbar i övrigt med områden som ligger i olika faser i bygg- och detaljplaneprocessen. Det finns bland annat planer att i östra Malmberget uppföra 30 kulturbyggnader som tidigare stått på Bolagsområdet. Detaljplanen är påbörjad.

14 nya lägenheter för socialt stöd byggs på Forsgårdsområdet. Byggstarten är i juni och beräknas vara klart för inflyttning under hösten 2016.

Bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende är i full gång. Beräknas vara klart för inflyttning i mars 2017.

Kommunen söker exploatörer för Forsgårdsområdet vid Vassara älv. Här planeras det för cirka 100 nya lägenheter. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft.

BoKlok (Skanska och Ikea) planerar för ett 30-tal lägenheter intill kommunhuset. Detaljer kring utformning och framtagande av detaljplan pågår.

27 nya villatomter på Solbacken i Koskullskulle är framtagna. Byggstart för infrastruktur sker i början av sommaren.

Euromining planerar för cirka 100 bostäder på Bryggeribacken, Andra sidan. Detaljplanen är dock åter överklagad.

Emmoth planerar för 50-60 bostäder på Andra sidan. Det blir en mix av flerbostadshus och villor. Detaljplanen är antagen, men har inte vunnit laga kraft ännu.

Två privatpersoner planerar för sju till nio villatomter på Andra sidan. Detaljplanen är påbörjad.

Top Bostäder planerar för 22 lägenheter i närheten av Strömgatan och Kyrkstugugatan i centrala Gällivare. Detaljplanen är överklagad och ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen.

Landstinget bygger 35-40 lägenheter till sin personal i närheten av sjukhuset. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft. Byggnationerna påbörjades den gångna vintern.

HH städ bygger 40 nya lägenheter i Skaulo. Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-07-30