Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 jul 2015

Nya is- och evenemangsarenan

Sjöparken

Planerna för en ny is- och evenemangsarena i anslutning till den befintliga gymnastikhallen i Sjöparken går vidare. Arenan får en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål än isaktiviteter. Målet är att på bästa möjliga sätt anpassa byggnaden till parkområdet, som även det ska rustas upp och utvecklas.

Arenan ska byggas med ett hållbarhetstänk där exempelvis limträstomme och utvändig träpanel är föreslaget. Målet är att byggnaden ska bli en av Sveriges mest energieffektiva och moderna isarenor. Det ska finnas en läktare för cirka 600 personer med en extra isyta som ska kunna användas vid uppvärmning, curling eller exempelvis barnaktiviteter. Arenan får också en café- och restaurangdel och ska, utöver isaktiviteter, kunna användas för olika typer av arrangemang.

I samband med byggnationen blir också Sjöparken upprustad. Området får en mer kuperad utformning, ny belysning/ljussättning och ett flertal tydliga entréer. Trädäck i anslutning till vattnet och en förnyad lekpark ingår också i planerna.

- Den nya byggnaden kan förstärka parken och tillföra ett mervärde för alla som bor i kommunen. Det gäller att få in plats för lek sommar som vinter och då är det bra att det finns lite kullar och höjder. Men det ska också finnas plats för lugn och ro i parken, säger Mats Jakobsson, arkitekt på MAF arkitektkontor.

Detaljplanen är ute på granskning fram till 14 augusti och har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Kompletterande utredningar har genomförts för trafik i området, dagvatten samt förutsättningar för arenans grundläggning. En system- och programhandling har tagits fram, vilket är den första delen i projekteringen av byggnaden. Planerad byggstart är tidigast i årsskiftet 2015/2016, vilket skulle innebära att upprustningen av parken kan påbörjas sommaren 2016.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-07-06