Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 apr 2015

Rekreation och kreativ snöhantering

Kreativ snö

Gällivare kommun arbetar just nu med en vit-, blå- och grönstrukturplan. Det är en strategi för parkmiljöer, kreativ snöhantering och vatten som rekreationsområde. Kommunen är först i landet med en vitstrukturplan vilket är en del i arbetet för en attraktiv vintersportort.

Planen kommer att hantera kopplingar inom centrum och närliggande områden, stråk och viktiga grön- och vattenområden. Och det här ska man göra utifrån ett sommar- och vinterperspektiv. Rörelsemönster och behov med hänsyn till olika årstider är en viktig del av att skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser under barmarksperioden och bidra till en attraktiv vintersportort. Målet är att begreppet ”En arktisk småstad i världsklass” ska synas och särskilt på vintern. Parker, snö, natur och vatten ska utvecklas utifrån biologiska värden, friluftsliv och bostadsnära rekreation.

- Det är en stor utmaning att jobba med planering och årstidsskiftningar. Den stora skillnaden är att vi nu utgår från att vi har snö. Vi har en vitstruktur stora delar av året som sedan övergår i olika skepnader, säger Björn Ekelund, planerare och arkitekt, Sweco Architects.

Björn Eklund

Sport- och kulturhus, skola och is- och evenemangsarenan är stora projekt som planeras i centrala Gällivare. I och med det kommer centrums utformning att förändras och med det ändras också människors rörelsemönster. När centrum förtätas är det viktigt att stråk och rekreationsområden pekas ut för att det även i fortsättningen ska finnas lättillgängliga grönområden som ligger centralt. Planen är också en del i arbetet med kopplingarna mellan utvecklingsområdena centrum, Repisvaara och Vassara älv. Arbetet med planen kommer även att koordineras med service- och teknikförvaltningens arbete med gata, dagvatten, utemiljö och fritid.

- Om fler ska få tillgång till skid- och skoteråkning så måste de få ta mer plats i staden, avslutar Björn Ekelund.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-04-27