Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 apr 2015

Kreativa studenter lyfter Gällivares friluftsliv

Resecentrum

Louise Larsson och Sofia Skarpsvärds gestaltning av Gällivares stationsområde.

I kursen datorstödd stadsplanering har en grupp studenter från Luleå tekniska universitet fördjupat sitt arbete med Gällivare som utgångspunkt. Studenternas förslag grundar sig i att få bättre möjligheter för rekreation och hälsa kopplat till friluftslivet i Gällivare.

I förslaget Gällivare Ski City, av Maria Hansson och Isabella Eriksson, förlängs det befintliga skidspåret för att stärka kopplingarna från östra Malmberget ner över centrum och upp mot Repisvaara och Dundret. För en ökad tillgänglighet föreslås det att start och målpunkt placeras i Sjöparken istället för som idag vid campingen. Tanken är att Sjöparken blir ett slags aktivitetscenter mitt i staden och en naturlig mötesplats. Här finns rum för uthyrning av skidor, vallabod och en plats för återhämtning.

I Louise Larsson och Sofia Skarpsvärds förslag har fokus legat på hur man som turist kan uppleva Gällivare utan bil genom att lyfta fram och förbättra anknytningarna till turistattraktioner. De har valt att ha tågstationen och resecentrum som utgångspunkt. Här tänker man sig en utvecklad gångbro över järnvägen som breddas och där lutningen minskas. För att skapa enkla transportvägar för skidåkare har de valt att dra ett skidspår raka vägen från stationsområdet till Dundret. Detta spår ska kunna användas som gång- och cykelväg sommartid. Skidspåret ligger dessutom längs med en kabinbana som blir en förbindelse till Dundret stopp. Här kan du uppleva naturen från ovan eller på skidor

Linda Hartzell och Minna Jersenius valde att sätta barnet i centrum. Förslaget är avgränsat till Kyrkoallén och hur barn ska kunna ta sig till Sjöparksområdet på egen hand och på ett säkert sätt. Ett exempel är tunneln som går under E45:an som kan upplevas som mörk och läskig för barn. För att barnen ändå ska använda tunneln istället för att korsa den stora vägen byggs en rutschbana som leder rakt in i tunneln som också blir belyst på ett spektakulärt sätt.

illustration

Illustration: Linda Hartzell

Delar av studenternas arbete kommer nu att lyftas in i kommunens arbete med en vit-, blå-, och grönstrukturplan som är en strategi för parkmiljöer, kreativ snöhantering och vatten som rekreationsområde.

Länkar till studenternas arbeten i kursen datorstödd stadsplanering.
Viktor Hemling och Per Westermark. Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Helena Sjöberg och Kristina Viklund. Pdf, 74 MB, öppnas i nytt fönster.
Linda Hartzell och Minna Jersenius. Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Louise Larsson och Sofia Skarpsvärd. Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Maria Hansson och Isabella Eriksson. Pdf, 29.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-04-27