Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 01 apr 2015

Gällivares nya is- och evenemangsarena

Illustration

Illustration som visar hur is- och evenemangsarenan skulle kunna se ut.

Gällivares nya is- och evenemangsarena ska byggas i anslutning till den befintliga gymnastikhallen i Sjöparken. Den nya arenan planeras att få en flexibel utformning för att kunna användas till fler ändamål än bara isaktiviteter. Målet är att på bästa möjliga sätt anpassa byggnaden till parkområdet som även det ska rustas upp och utvecklas.

Arenan ska byggas med ett hållbarhetstänk där exempelvis träpanel och limträstomme kan bli aktuellt. Det ska finnas en läktare för cirka 600 personer med en extra isyta som ska kunna användas vid uppvärmning eller exempelvis barnaktiviteter. Arenan ska också kunna användas för mässor, hundutställningar och liknande arrangemang.

Parallellt med detaljplaneprocessen för isarenan pågår även en trafik- och parkeringsutredning som innefattar Sjöparksområdet. En geoteknisk undersökning har genomförts i parken. Den ska ge svar på markförhållande som underlag för beslut om grundläggande byggmetod.

Parken är tänkt att utformas med ett flertal tydliga entréer och ett mer eller mindre kuperat parkområde. En förnyad lekpark och trädäck i anslutning till vattnet ingår också i planerna.

Under ett allmänt informationsmöte den 17 mars berättade Mats Jakobsson, arkitekt på MAF arkitektkontor, om hur den nya byggnaden kan förstärka parken och tillföra ett mervärde för alla som bor i kommunen.

- Det gäller att få in plats för lek sommar som vinter och då är det bra att det finns lite kullar och höjder. Men det ska också finnas plats för lugn och ro i parken, säger Mats Jakobsson.

Detaljplaneprocessen för den nya isarenan är påbörjad och samråd med möjligheter att lämna synpunkter på förslaget pågår 2-27 april 2015. Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida; www.gellivare.se/detaljplan Länk till annan webbplats.. Planerad byggstart är tidigast i årsskiftet 2015/2016 och upprustningen av parken kan tidigast starta sommaren 2016.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-04-01