Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 mar 2015

Tomträttsavgälder och friköp av tomträtter

hus

Kommunfullmäktige har beslutatatt vid omreglering av tomträttsavgälder för småhus ska marknadsvärdet för den med tomträtt upplåtna marken bestämmas till 75 procent av marktaxeringsvärdet och att avgäldsräntan bestäms till 3 procent.

Exempel
Marktaxeringsvärde 300 000:-
Avgäldsunderlag 75 % 225 000:-
Avgäld 3 % på 225 000:- 6750:-

Den nya modellen för omreglering av tomträttsavgälder för småhus gäller från den 1 juli 2015. Tomträttsavgälder omprövas vart tionde år räknat från det år huset uppfördes.

Friköp av tomträtter
För friköp av tomträtter gäller till och med 2015-06-30 50 % av marktaxeringsvärdet 2014. Från och med 2015-07-01 gäller 50 % av marktaxeringsvärdet 2015.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2015-03-10