Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 dec 2014

Paus i arbetet med utvecklingsplan för östra Malmberget

Östra Malmberget

Gällivare kommun har tillsammans med en referensgrupp, grundskolan i området, politiker och tjänstemän arbetat med en utvecklingsplan för östra Malmberget. Referensgruppen har bestått av 40 boende i östra Malmberget, jämnt fördelad mellan kvinnor och män i åldrarna 22-84 år. Samtliga som anmält sig har fått delta i gruppen. Syftet med planen är att vara ett stöd i det fortsatta arbetet att utveckla området och skapa en boende- och vistelsemiljö som är attraktiv med väl fungerande samhällsfunktioner.

Resultatet från det första mötet utmynnade i ett antal utmaningar (se hela listan här Pdf, 104.4 kB, öppnas i nytt fönster.). Den mest prioriterade punkten visade sig vara att bevara och förstärka Malmbergets identitet. Skapandet av en bra boendemiljö för barn och barnfamiljer är också högt prioriterat. Vidare har identifierats att landskapets och naturens förutsättningar ska tillvaratas för att skapa en trivsam utemiljö.

Vid gruppens andra träff presenterades fyra scenarios för utveckling av området. Gruppernas önskemål utifrån dessa vävdes samman och utmynnade i ett gemensamt förslag till utformning av området.

Nuläge
I avvaktan på mark- och miljödomstolens beslut gällande LKABs ansökan om tillstånd för befintlig och utökad verksamhet i Malmberget har utvecklingsplanen pausat. Blir det klartecken att fortsätta processen så är nästa steg samråd om förslaget och därefter politiskt beslut.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-12-16