Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 nov 2014

Spännande byggjobb i Gällivare

snowboardåkare

Gällivare kommun är inne i en fantastisk period och ligger på topp där det lokala näringslivet har den bästa tillväxten i landet sett över de fem senaste åren. I spåret av en omfattande samhällsomvandling ska 250 000 nya kvadratmeter byggas och kommunen söker nya medarbetare inför ett intensivt byggskede.

I takt med gruvbrytningens expansion sker en etappvis avveckling av samhället Malmberget. En process som pågått under 40 år och där tempot ökat avsevärt under 2000-talet. Förutom bostäder ska en rad offentliga byggnader som äldreboenden, sporthall, badhus, ishall och skolor byggas upp i Gällivare.

En arktisk småstad i världsklass
I ett omfattande förarbete med bland annat medborgardialoger, samverkan med det lokala näringslivet och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision som man arbetar utifrån. Värden och kvaliteter som är viktiga för invånarna har fångats upp i kommunens planarbete, vilket utökat möjligheten att bygga spännande bostadsmiljöer som speglar olika livsstilar. Staden ska växa från centrum, över Vassara älv och upp mot fjället Dundret där skidanläggningar för längd och alpint tar vid. På de här platserna vill kommunen skapa förutsättningar för ett attraktivt och varierat boende – en arktisk småstad i världsklass!

Nominerad till Planpriset 2014
Gällivare är en av fyra kommuner som nominerats till Sveriges Arkitekters Planpris 2014. Priset syftar till att lyfta fram god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad och delas ut vartannat år.

Söker fler medarbetare
Nu väntar ett intensivt byggskede och förvaltningen för samhällsbyggnad behöver förstärka sitt team med nya medarbetare, bland annat planerare och projektledare.

- Vi är glada och stolta över nomineringen till Planpriset. En bekräftelse på att vi är på rätt väg med nya Gällivare. I centrum ska vi bygga för ca tre miljarder i kommunal regi, därtill kommer ett flertal andra byggprojekt för nya bostäder, säger Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen, och avslutar; i Gällivare finns världens chans för hela byggbranschen och för de med kompetens och kunnande från olika byggprojekt.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-11-21