Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 jun 2014

Fördjupad översiktsplan antagen

Gällivare

Gällivare kommuns fördjupade översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle blev antagen i kommunfullmäktige den 19 maj.

Gällivare kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle som tillsammans bildar kommunens tätortsområde.

Gruvans expansion i Malmberget påverkar offentliga funktioner och en mängd bostäder, som kommer att avvecklas och måste ersättas på ny plats. Avvecklingen av Malmberget kommer att pågå under en lång tid och måste ske på ett sådant sätt att människors livskvalitet upprätthålls genom hela processen. Detta kräver en medveten planering för att bibehålla, förbättra eller skapa kopplingar mellan befintliga och nya bostadsområden.

Det huvudsakliga syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar och en planeringsberedskap för bostäder, för att möta efterfrågan i och med avvecklingen av Malmberget samt en potentiell inflyttning. Av stor vikt i planförslaget är därför den strategiska delen, som lägger grunden för hur kommunen ska uppnå ett långsiktigt hållbart och attraktivt samhälle utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-06-18