Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 jun 2014

”Vi ska gräva där vi står”

Liza Yngström

— Det handlar om att ha kvar de kvalitéerna vi redan har och förhöja dem så att vår miljö i centrum och hela kommunen blir ännu bättre, säger Liza Yngström samhällsplanerare Gällivare kommun.

Profil- och gestaltningsprogrammet är en del av att konkretisera visionen för nya Gällivare som funnits en tid, och programmet går hand i hand med bland annat översiktsplanen.
— Man ska tydligt känna att man som besökare kommer till just Gällivare, oavsett vilken årstid det är så ska det märkas vad vi vill uttrycka i vårt samhälle, säger Liza Yngström, samhällsplanerare på Gällivare kommun och projektledare för kommunens profil- och gestaltningsprogram.

Programmet har arbetats fram för att lyfta övergripande gestaltningsfrågor i Gällivare kommun främst i tätortsområdet men omfattar även landsbygd och andra områden inom kommunen.

— Vi har bland annat tittat på Åre som exempel, de har jobbat mycket med hur den orten profilerats och ser ut för de som bor, verkar och besöker dem. Dock ska vi inte se ut som Åre, men vi har tittat på hur de arbetat och tänker, säger Liza Yngström.

I arbetet med profil- och gestaltningsprogrammet gäller det att tänka året runt, att samhället ska upplevas attraktivt och trevligt oavsett årstid. Det gäller att planera för utsmyckningar som klarar och passar in i en lång vinter till exempel. Men även andra punkter är viktiga i planeringen.

— Bland annat bör de blomarrangemang som ska finnas bör passa in i vår miljö, främst så att de klarar av och passar ihop med vårt klimat. Vi ska lyfta fram kulturvärden, det samiska, gruvnäringen och vår vackra natur och ta till vara på att vi har ett vackert fjäll i form av Dundret som syns från centrum till exempel.

Yngström poängterar också att det gäller att tänka på att tätorten har och ska fortsätta ha sin karaktär precis som detsamma gäller för landsbygden, vilket blir en styrka i och med olika gestaltningar.

— Vi ska gräva där vi står och inte försöka härma någon annan stad eller ett annat samhälle. Att skapa, att gestalta, det nya samhället ska synas via parkbänkar i centrum, skyltar vid in- och utfarter och belysningen på gator och torg. Men vi ska fortfarande vara Gällivare.

Just nu befinner sig profil- och gestaltningsprogrammet i sin första, mer övergripande del. Senare ska arbetet med programmet gå in mer i detalj där till exempel möblering av centrum ingår.

Producerad av: Favör Reklambyrå

Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-06-17