Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 maj 2014

BoKlok vill bygga i Gällivare

BoKlok

Exempel på utformning av BoKloks flerfamiljshus.

Företagen Skanska och IKEA planerar för nya lägenheter i centrala Gällivare. I ett attraktivt läge mellan kommunhuset och Grand Hotel vill man bygga cirka 30 bostadsrätter i två- och fyrvåningshus, med planerad inflyttning 2016-17.

BoKlok är ett boendekoncept som startade i mitten av 90-talet av IKEA och Skanska. Konceptet handlar om att skapa ett bra, yteffektivt och funktionellt boende till en låg kostnad, bland annat genom att bygga stora delar av husen i fabrik och montera på plats. I varje byggprojekt är utemiljön högt prioriterad, där stor vikt läggs på samvaro och gemenskap. Genom åren har bostäder uppförts över hela landet och nu har turen kommit till Gällivare.

BoKlok

Bilden illustrerar BoKloks fyrvåningshus i Huddinge. I Gällivare kommer BoKlok bygga med sadeltak.

- Det är ett koncept med prisvärt boende och välutnyttjade kvadratmetrar, säger Bengt Fardelius, affärschef för BoKlok.

Inriktningen för Gällivare kommun är ett förtätat centrum med utökad bebyggelse av bostäder och kommunala verksamhetslokaler på tillgänglig tomtmark. Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdraget att arbeta fram förslag på hur detta kan ske. Liksom hur framtida trafikflöden och parkeringsytor ska gestalta sig i centrala Gällivare. En särskild utredning pågår för den aktuella platsen som BoKlok vill bygga på, som idag utgör personalparkering för kommunanställda.

- Från kommunens sida tycker vi det är en jättebra idé att bygga attraktiva bostäder i centrala Gällivare. Vi omvandlar de kommunanställdas cirka 120 parkeringsplatser till ett bostadsområde. Inledningsvis räknar vi med att det blir en del tillfälliga åtgärder, men när centrums nya utformning är beslutad ordnas en permanent parkeringslösning, säger Ulf Hedman, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet med att upprätta en detaljplan för området har påbörjats och när den vunnit laga kraft startar försäljningen. Lägenheterna fördelas efter en turordningslista som BoKlok skapar efter inkomna intresseanmälningar. Om allt flyter på enligt plan beräknas det nya bostadsområdet vara klart för inflyttning under 2016-17.

Foto och skisser: BoKlok

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-05-21