Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 maj 2014

Dunder och flak

Landskapsarkitekter

Landskapsarkitekterna Ida Fritzson Thor och Stina Svensson på besök i Gällivare.

De nyblivna landskapsarkitekterna Ida Fritzson Thor och Stina Svensson har tagit fram ett gestaltningsförslag för Vassara torg och park i Gällivare i sitt examensarbete. Representanter från kommunens politiker och tjänstemän samlades för att lyssna till hur en omgestaltning, inspirerad av det som kännetecknar Gällivare, kan stärka platsen som en central samlingsplats.

Gestaltningsförslaget ”Dunder och flak” presenterar en ny utformning av Vassara torg och park och tar avstamp i Gällivares befintliga identitet. Platsspecifika värden som kännetecknar Gällivare valdes ut och har varit ledande genom gestaltningsarbetet. Naturen, gruvan, klimatet och den samiska kulturen är de kännetecken som lyfts fram för den nya utformningen. Dundret som är ett naturligt blickfång från platsen samlar dessa värden som alla har en stark koppling till landskapet. I förslaget vill man stärka Vassara torg och park som central samlingsplats i staden.

- Vi har arbetat med att skapa flexibla ytor där människor kan mötas och vara. Sneda vinklar i flak och planteringsytor tillför något som inte finns i den övriga staden och fungerar på så sätt som markör för centrum. Vi har också arbetat med att förstärka stråk ner mot älven och mot järnvägsstationen och resecentrum, förklarar Ida och Stina.

Idag har platsen många olika och uppdelade ytor därför har man i förslaget arbetat med att skapa en helhet och en samlad plats. För att leda mot Dundret har man arbetat med flakliknande upphöjda ytor med sneda vinklar. Istället för att arbeta med alléer som finns på platsen idag har man valt att runda formationen med grupperingar av träd som en mjuk kontrast. I förslaget är lekplatsen placerad med tanke på tillgång till eftermiddags- och kvällssol. Det finns också stora runda stenar som kan användas både som sittplatser och vid lek.

- Det är ett jättefint förslag där de verkligen har tagit fasta på de ytor som behövs för aktiviteter som Sommargympa och evenemang när mycket folk ska samlas. Men de har också skapat rum där människor kan stanna upp och vistas i, säger Annika Keisu Lampinen, chef på teknikavdelningen.

Förslaget kommer nu att användas som underlag i ett arbete som pågår med ett gestaltnings- och profilprogram för hela kommunen. Och det är en del i att konkretisera kommunens vision ”En arktisk småstad i världsklass”.

Läs hela gestaltningsförslaget här Pdf, 21.9 MB, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-05-20