Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 07 maj 2014

Samarbetsavtal vinner laga kraft

Avtal

Tommy Nyström, kommunstyrelsens ordförande, och Lars-Eric Aaro, VD LKAB, vid undertecknandet av avtalet 2012.

Samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB som undertecknades 2012 har nu vunnit laga kraft. Kommunfullmäktiges beslut att anta avtalet överklagades, men nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att man inte ger prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Gällivare kommun och LKAB har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar den ekonomiska grunden för samhällsomvandlingen de kommande 20 åren. Ett avtal som fastställdes politiskt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2012.

- Det är ett glädjande besked och jag är glad för medborgarna och kommunens skull att vi nu kan gå vidare. Det är en lång process som äntligen är över. Nu kan inte avtalet överklagas utan vi har nått vägs ände. LKAB ska nu ersätta kommunen för mark och kommunal teknik enligt avtalet, säger Tommy Nyström, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi kan nu lägga det här bakom oss och se framåt. Nu handlar det om att se till de utmaningar som ligger i att genomföra avtalet och gå vidare med de konkreta frågorna som det reglerar, säger Lennart Johansson, kommunchef.

LKABs fortsatta brytning av järnmalmkropparna under Malmberget innebär att stora delar av samhället berörs. I fyra etapper mellan 2012 och 2032 kommer de västra delarna av Malmberget att avvecklas, och nu närmast berörs centrala delar av samhället.

Det upprättade avtalet reglerar de ekonomiska förutsättningarna, mellan parterna. Ett grundavtal för den fortsatta samhällsomvandlingsprocessen, i fyra etapper under de kommande 20 åren. Samarbetsavtalet mellan parterna reglerar ekonomisk ersättning för kommunala fastigheter, mark och befintlig infrastruktur.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-05-07