Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 apr 2014

Målande framtidsbilder

Deltagare

Övre raden fr.v: Björn Ekelund, arkitekt, Sweco Architects, Jessica Agoes, arkitekt, Sweco Architects, Helena Werndin, koordinator, Gällivare kommun. Eleverna Gabriel Nordmark, Sabrina Martinsson och William Westberg.

Som en del i arbetet med en utvecklingsplan för östra Malmberget har Gällivare kommun anordnat en teckningstävling bland eleverna på Malmstaskolan. Syftet är att ta tillvara kunskap, möjligheter och idéer hos barnen som bor i området. Bidragen har bedömts utifrån nytänkande, om det förmedlar en positiv känsla och framtidstro, tydlighet och uttrycksfullhet samt kombinationen av människa och miljö. Bland många spännande förslag utsåg en jury Sabrina Martinsson i årskurs fyra till vinnare.

- Jag tänkte att det skulle vara mycket färger. Fiket, badhus och affären ska vara både för barn och vuxna, säger Sabrina.

Teckningstävling

Juryns motivering:
Malmfiket leder in till östra Malmberget där det råder både öppenhet och en välkomnande anda. Förslaget skapar ett levande samhälle genom att utveckla befintliga värden, samtidigt som äldre ikoner bevaras och placerar Malmberget i ett långsiktigt och hållbart helhetsperspektiv. Det här är en plats där det finns visioner, med äventyrsbadet som skymtar i fjärran och med parken och naturen i centrum.

- Jag tycker det är fantastiskt att man har tagit med barnens visioner i samhällsarbetet, säger Ingegerd Strandelin, rektor på Malmstaskolan.

Tillsammans med en referensgrupp av boende i östra Malmberget jobbar kommunen med att formulera en konkret plan över hur området ska utvecklas. Barnens idéer och bilder om framtidens östra Malmberget ingår som en viktig del i arbetet.

- En förhoppning är att teckningstävlingen ska ge ringar på vattnet och skapa ett ännu större engagemang i östra Malmberget. Det har också varit ett stort intresse av de vuxna i området att delta i referensgruppen. Det har bidragit till att vi har fått ett gott underlag till utvecklingsplanen, säger Helena Werndin, koordinator, samhällsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med planen är att vara ett stöd i det fortsatta arbetet att utveckla området och skapa en boende- och vistelsemiljö som är attraktiv med väl fungerande samhällsfunktioner.

Förutom en vinnare utsågs tre bidrag som fick hedersomnämnanden.

teckningstävling

Madhuri i årskurs fyra

Motivering:
I östra Malmberget är allting möjligt. Här kan man gå på moln, åka rutschkana nerför regnbågen och klättra upp till solen.

Teckningstävling

Gabriel Nordmark och William Westberg i årskurs ett.

Motivering:
Linbanan över gropen är ett förslag som vänder ett orosmoln till någonting positivt och gör det till ett äventyr.

Teckningstävling

Dibyadip Hasan i årskurs två.

Motivering:
Stadsplanen sätter östra Malmberget på kartan med ett färgglatt och innehållsrikt centrum. Innovationsrikt och med ett miljötänk med tågtrafik genom området.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-04-14