Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 apr 2014

Vinnande koncept för Silfwerbrandshöjden

Birgitta Larsson

Birgitta Larsson, Sigge Matti och Ulf Hedman.

Som ett led i bostadsbyggandet i Gällivare har kommunen bjudit in till anbudsgivning av förslag på hur området Silfwerbrandshöjden kan utvecklas med nya bostäder. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har nu utsett ett vinnande förslag från företaget Baxis HB.

Visionen ”En arktisk småstad i världsklass” utgör ledstjärna för hur området på Silfwerbrandshöjden ska utvecklas med ny bebyggelse. Andra viktiga aspekter är hög boendekvalité i och utanför bostaden, god tillgänglighet, låg energiförbrukning och sunda materialval. Det vinnande förslaget från företaget Baxis HB i samarbete med byggföretaget Seve Ehituse AS uppfyller på ett bra sätt de kriterierna. Det vinnande koncept, som fått namnet ”Björnbär”, omfattar 15 flerbostadshus med totalt cirka 40 bostadsrättslägenheter.

- Tanken har varit att få ett attraktivt område som inte blir för kompakt och som passar in i den befintliga miljön. Det är spännande att kunna bidra med något nytt i bostadsbristens Gällivare, säger Sigge Matti, Baxis HB.

skiss

Att bidra till en mer varierad bebyggelse i området har varit en av många saker som förslagsställarna skulle ta hänsyn till. Den aktuella platsen är idag ett grönområde omgivet av villabebyggelse. I uppgiften ingick även att behålla en befintlig lekplats, kompletterat med ytterligare ytor med möjlighet till social samvaro för olika åldersgrupper.

”En arktisk småstad i världsklass”
Inkomna förslag har bedömts utifrån möjligheten att bidra till visionen med utgångspunkt från de värden och kvalitéer som finns i Gällivare och den aktuella platsen. En viktig del i bedömningen har också varit att uppfylla ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara krav.

- Poängsättning är utförd utifrån bedömningskriterier och har resulterat i en vinnare av de inkomna anbuden, det bidrag som fått flest poäng är förslaget Björnbär. Förslaget håller en hög kvalitet utifrån kriterier att stärka och bidra till en arktisk småstad i världsklass, säger Birgitta Larsson, kommunstyrelsens vice ordförande.

- Området kommer att bebyggas med moderna och attraktiva lägenheter i en mycket fin miljö vilket jag tror kommer uppskattas av Gällivareborna, säger Ulf Hedman, chef samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nu går kommunen och exploatören vidare tillsammans med markanvisningsavtal och en ny detaljplan för området. En process som beräknas ta cirka 6-10 månader om inget oförutsett inträffar. Därefter kan det vinnande företaget påbörja byggnationen med planerad byggstart under 2015.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-04-11