Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 07 apr 2014

Bevara och förstärk Malmbergets identitet

Möte

Gällivare kommuns arbete med en utvecklingsplan för östra Malmberget har kommit en bit på vägen. Första arbetsmötet samlade 33 personer och de bildar den referensgrupp som tillsammans med kommunen och LKAB ska utarbeta en plan och förslag på utveckling av östra Malmberget. Deltagarna representerar alla delar av östra Malmberget och är i åldrarna 22 till 84 år, 20 kvinnor och 19 män.

Resultatet från det första mötet är sammanställt och visar på vad grupperna ser som viktiga utmaningar för utveckling av området. Det sammantagna resultatet visar att det viktigaste för referensgruppen är att bevara och förstärka Malmbergets identitet följt av skapandet av en bra boendemiljö för barnfamiljer och barn. Gruppen vill också att landskapets och naturens förutsättningar ska tillvaratas för att skapa en trivsam utemiljö. Se hela listan här Pdf, 104.4 kB, öppnas i nytt fönster.. Resultatet är utgångspunkten för det kommande arbetsmötet med referensgruppen den 10 april.

Utvecklingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i juni 2014. Planen ska utgöra ett stöd i det fortsatta arbetet att utveckla området och skapa en
boende- och vistelsemiljö som är attraktiv med väl fungerande samhällsfunktioner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-04-07