Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 feb 2014

Östra Malmbergets utvecklingsplan påbörjad

Arbetsmöte

Första arbetsmötet samlade cirka 40 personer och bildar den referensgrupp som tillsammans med kommunen och LKAB ska utarbeta en plan och förslag på utveckling av östra Malmberget. Gruppen besår av cirka 40 personer av de boende i området. Deltagarna representerar alla delar av östra Malmberget och är i åldrarna 22 till 84 år, 20 kvinnor och 19 män.

Arbetsmöte

En viktig del i arbetet är att de som lever och bor i östra Malmberget själva är med och arbetar fram planen och ger sina synpunkter om vad arbetet ska fokusera på. Johan Runnman är en av deltagarna i referensgruppen och han vill att bostadsbyggandet, även hyreshus, i området ska prioriteras.

- Då får vi behålla blandningen och vi skulle även få in nya barnfamiljer i området. Och det är grunden till att nya Malmstaskolan ska finnas kvar. Man hade kunnat flytta Kåkstan, Svanparken och andra kulturmiljöer till östra Malmberget och kalla området för Nya Malmberget. Fick vi fler boende i området så skulle det kanske finnas underlag för en liten butik eller fik, säger Johan.

Ida Isaksson flyttade till Gällivare från Luleå 2009 och köpte huset på Murgatan för ett år sedan.

- Det är en ny värld för oss att komma in i, många har ju levt med de här frågorna hela sitt liv. Men det känns som att många tänker lika i referensgruppen. Man vill ha nya bostäder, butiker och att kulturbyggnader flyttas hit. Det måste satsas på skolan, kommunikationer och samhällsservice i området, säger Ida.

Fredrik Westberg tycker att östra Malmberget är den bästa platsen man kan bo på i kommunen.

- Om vi kan utgå från att markförhållandena är bra i östra Malmberget så tycker jag att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter i området. Vi har flest antal soltimmar och en fantastisk utsikt. Vi har också fått en ny gång- och cykelväg med skidspår, som är belyst, mellan sydöstra och nordöstra länken. Man skulle kunna flytta hit äldre kulturbyggnader, som LKAB har monterat ner, och flytta hit Kåkstan och exploatera marken i området, säger Fredrik.

Patrik Öryd tycker att det är viktigt att skolan blir kvar i området.

- Försvinner skolan från området är det inte längre lika intressant att bosätta sig här. Fastighetspriserna hade rasat om skolan försvann. Och jag skulle vilja ha bättre förbindelser med lokaltrafiken, då menar jag att vi ska kunna ta oss till Dundret, Sporthallen i Malmberget och Gällivare centrum. Östra Malmberget är ett mysigt och lummigt område och det var det samt närheten till skolan som var avgörande när vi köpte huset här. Vi har en närhet och stor gemenskap i området, säger Patrik.

- Intresset och uppslutningen till referensgruppen har varit mycket stort och det är glädjande. Genom arbetet i referensgruppen får de boende vara med och bidra till ett bättre projekt, säger Helena Werndin, koordinator på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Utvecklingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i juni 2014. Planen ska utgöra ett stöd i det fortsatta arbetet att utveckla området och skapa en boende- och vistelsemiljö som är attraktiv med väl fungerande samhällsfunktioner.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-02-20