Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 feb 2014

Gällivares attraktivitet som bostadsort

Centrum

Behovet av arbetskraft är stort i Gällivare så kunskap om vad som får unga människor att flytta till eller från orten är viktig både för kommunen och det lokala näringslivet.

Representanter från kommunens politiker, tjänstemän och det lokala näringslivet samlades för att lyssna till resultatet av studien som fokuserat på hur man genom samhällsplanering kan locka fler unga kvinnor till Gällivare. Tidigare studier har pekat på att utflyttningen är särskilt stark i just denna grupp. Och eftersom att just unga kvinnor kan antas påverka befolkningsutvecklingen på flera sätt är det viktigt med en bättre kunskap och förståelse om vad som driver unga människors beslut att flytta till eller från orten. Det kan dessutom vara till hjälp för att göra kommunens pågående planeringsarbete mer målinriktat. Inga Britt Werner, professor, institutionen för samhällsplanering och miljö, samt Kerstin Annadotter, tekn. Dr, institutionen för fastigheter och byggande, förklarade att man under studien också tagit del av tankar och åsikter om Gällivares hot och möjligheter hos ett antal personer som arbetar inom lokala myndigheter och företag.

Många unga väljer att flytta på grund av studier på annan ort eller för att uppleva någonting nytt och att utvecklas som person. Det framkom också att den lokala bostadsbristen var en orsak till flytt för unga människor. Gällivares strävan att öka ortens attraktivitet kommer att behöva bostadsområden med hög kvalitet i både inomhus- och utomhusmiljöer och med intressant arkitektur visar studien. Rapporten visar också att de planerade bostadsområdena på Repisvaara och förtätningen av centrum ses som positivt. Det som lockar i Gällivare är bland annat närheten till naturen, Dundrets ständiga närvaro i fonden och den soliga vårvintern vilket är kvaliteter som kommunen vill ta tillvara på när det nya Gällivare planeras och börjar ta form.

- Det är intressant att förslaget till bostäder på Repisvaara har fångat de utflyttades intresse. Där finns värden som förstärker Gällivares identitet som en arktisk småstad i världsklass. En närhet till fjället önskas men också centralt belägna bostäder uppskattas, säger Inga Britt.

- Särskilt de unga människorna behöver en framtidstro. De har korta perspektiv så tar saker och ting för lång tid så tröttnar de. Förutom bostäder vill de ha en mötesplats i centrum och en bio med café efterfrågas. Vårt råd till Gällivare kommun är att ta tillvara naturskönheten som finns här när man skapar mötesplatser som de unga vill ha. Det är också viktigt att ta tillvara på den kompetens som vill vara kvar bland människor som invandrar till orten, säger Kerstin.

Studien ger ytterligare fakta och vägledning inför förverkligandet av nya bostadsområden och i den fortsatta utvecklingen av Gällivare centrum. Fakta och resultat ger stöd åt inriktningen mot en arktisk småstad i världsklass och används nu vidare i kommunens arbete för det nya Gällivare.

Länk till rapporten. Pdf, 368.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-02-14