Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 jan 2014

Framtidens kultur- och idrottsliv

ordmoln

Ord om framtidens Gällivare.

Gällivare har goda möjligheter att utvecklas till ett samhälle där kultur och idrott lockar såväl besökare som nya bofasta och samtidigt gynnar de som redan bor här. Det framkommer i en rapport om framtidens kultur- och idrottliv som genomförts av Quattroporte på uppdrag av kommunstyrelsen. Studien är en del av centrumprogrammet för det Nya Gällivare och visar på trender inom framtidens sport- och kulturaktiviteter samt vilka konsekvenser det kan ha för Gällivares attraktivitet.

I studien där cirka 900 intervjuer gjorts och ett antal fokusgrupper ingår har man också analyserat befintlig statistik från internationella och nationella källor. Bland annat en studie över Norrland, gjord av Umeå universitet, som visar att kulturen anses få allt större betydelse för regional utveckling och tillväxt.

Rapporten pekar också på trender som är gemensamma över landet. Exempelvis att människor rör sig i en riktning från att enbart vara åskådare till att vara delaktig i skapandet. Som tänkbar förklaring nämns en förändrad medial tillvaro, särskilt ett ökat användande av sociala medier där skillnaden mellan producent och konsument blir allt mer upplöst.

Motionsformer som man tidsmässigt kan styra över själv, exempelvis promenader, löpning och styrketräning blir mer populära. Utmanare till traditionell föreningsverksamhet är löst organiserade grupper som löparsammanslutningar, militärinspirerade träningsformer och e-sport som Dreamhack. Men i Gällivare håller fortfarande fotboll, ridsport och friidrott starka positioner. Att uppleva det extrema är något som kommer att bli än mer intressant i framtiden för de boende i Gällivare. Det kan handla om extremskidåkning, downhill på mountainbike eller skärmflygning.

För de unga i Gällivare är det väldigt viktigt att ha roligt och en plats där man kan utöva sina intressen. Man vill kunna samlas kring en upplevelse tillsammans med andra. Exempelvis efterfrågas mötesplatser med koppling till matupplevelser. Bio efterfrågas också men inte bara av traditionell karaktär utan det kan vara en plats att samlas på och se TV-serier ihop med kompisar. Bibliotek nämns i termer av en typ av kunskapsmiljö med anslutande café, en lounge, där man vill kunna vistas utan att nödvändigtvis låna böcker.

Länk till rapporten. Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2014-01-15