Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 03 sep 2013

Antagen utvecklingsplan för Repisvaara

Repisvaara

Utvecklingsplan Repisvaara är en av de tre utvecklingsplaner som konkretiserar den av kommunfullmäktige antagna visionen för samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass” som tagits fram tillsammans med medborgarna i Gällivare kommun. Syftet med utvecklingsplanerna är att redogöra för hur Gällivare ska nå visionen för samhällsomvandlingen. Syftet är också att ge vägledning i det fortsatta arbetet med planering och exploatering i områdena. Utvecklingsplanerna utgör stöd i det fortsatta arbetet i olika nämnder och förvaltningar. Utvecklingsplanerna bidrar, genom att lägga fast riktlinjer för dessa tre områden; Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, till en mer varierad och attraktiv bostadsmarknad.

Utvecklingsplan Repisvaara redovisar inriktningen för utvecklingen av Repisvaara. Planen behandlar frågor så som bebyggelse, miljö, energi, livsmiljö, trafik och exploatering. Den bygger på en värdeskapande planering som utgår från platsens specifika värden och förutsättningar. Hållbarhetsmål bygger upp de strategier och beståndsdelar som bidrar till att göra visionen för Repisvaara verklig.

Utvecklingsplan Repisvaara består av två delar; del ett som behandlar Gällivare generellt utifrån visionen för samhällsomvandlingen samt de tre utpekade områdena Repisvaara, Vassara och Gällivare centrum, samt del två som innehåller specifika inriktningar för Repisvaara. Del ett är densamma i alla tre utvecklingsplaner.

Planen antogs i kommunfullmäktige den 20 maj 2013. Utvecklingsplanerna för centrum och Vassara är ute på remiss i de politiska partierna och nämnderna under juni -september 2013.

Utvecklingsplan Repisvaara: Pdf, 38.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2013-09-03