Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 jun 2013

Sammanfattning projekt Nya Gällivare

Projekt nyagällivare

I takt med att Malmbergets samhälle i allt större omfattning påverkas av gruvnäringens expansion, så ökar betydelsen av en positiv och framtidsorienterad samsyn. Var nya bostadsområden och servicemiljöer ska etableras, dess utformning och funktion har formulerats i en gemensam målbild. Detta är viktiga delar som utgör kärnan i Gällivare kommuns vision.

Projekt Nya Gällivare är ett EU finansierat projekt och har pågått under 2009 fram till december 2012. Det främsta syftet med projektet var att tillsammans med medborgare och näringsliv ta fram en vision för samhällsomvandlingen. Ett underlag som ska ligga till grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen av kommunen. Projektet har resulterat i en rad viktiga planeringsunderlag som fortsättningsvis kommer att användas i den ordinarie kommunala organisationen.

2010 genomfördes en rad workshops med medborgare och näringsliv som resulterade i nästan 3000 personmöten. Under dessa växte det fram vad som är bra och unikt med Gällivare, och vad som måste förstärkas för att öka samhällets attraktion, däribland att utveckla centrum, större utbud av affärer, bra boende, goda utbildningsmöjligheter, jobb och kommunikationer. Visionen för samhällsomvandlingen "En arktisk småstad i världsklass" är ett resultat av medborgardialogen som genomfördes under 2010 som bygger på de värden som finns och som bör förstärkas i kommunen. Visionen har konkretiserats i utvecklingsplaner för tre utpekade attraktiva områden, utvecklingsplanerna ska fungera som riktlinjer för framtida planeringsarbete.

Projektet har även tagit fram underlag och utredningar exempelvis en centrum- och handelsutredning, bostadsförsörjningsplan, program och planskisser. Projektet har genomfört trygghetsvandring, arbete med studenter, seminarier och studieresor för att öka delaktighet och kunskap. Detta finns summerat i sammanfattningen av projektet, läs mer där om vad som hänt i projektet under projekttiden!

Sammanfattning av projekt Nya Gällivare: Pdf, 9.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2013-06-18