Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 09 okt 2012

Utvecklingsplan Repisvaara

Repisvaara

VÄRDESKAPANDE PLANERING – Metod för nya Gällivare

Varje steg i planeringen av Nya Gällivare ska utgå från att realisera visionen och de platsspecifika värdena som är kärnan i projektet. Kärnvärdena har tagits fram genom platsanalyser, visionen genom flertalet workshops med kommunens befolkning och visionsarbetet i Nya Gällivare.

Utvecklingsplanerna utgår ifrån en vädeskapande planering som bygger på det material som tagits fram genom medborgardialoger, visionsarbete och workshops i projektet Nya Gällivare. Det är ett väl förankrat material som tagits fram tillsammans med invånare och företagare i kommunen, där de fått tillfälle att beskriva vad de vill uppnå och hur de vill forma sin framtida stad. Materialet har sedan bearbetats och resulterat i en framtidsvision för samhällsomvandlingen. I visionsarbetet fokuseras stadens fortsatta utbyggnad i ett stråk mellan Gällivare och Dundret så att kopplingen mellan stad, fjäll och skidbackar stärks. Dundret med sin fantastiska siluett ska alltid vara närvarande i Gällivare. Tre områden pekades ut som attraktiva för utveckling, områdena Repisvaara, Vassara älv och Gällivare centrum, tre områden med olika karaktär och förutsättningar som ger den nya staden ett mer varierat utbud av boendeformer med olika kvaliteter.

En tät, levande stadskärna skapas med småstadens alla kvalitéer och närhet till fjällnaturens friluftsliv,skidbackar och vandringsleder med en riktad satsning av aktiviteter mitt i staden. En koncentration av funktioner och flöden i centrum resulterar i samverkan och aktivering vilket gör staden attraktiv för både besökare och de som lever och verkar i Gällivare. Förtätningen av staden fortsätter från centrum och ner mot Vassaraälv där stadens invånare erbjuds rekreation och ett boende med vattenkontakt. En direktkontakt etableras med fjällvärlden genom ett naturnära boende med stark koppling till friluftsliv och vintersport på Repisvaaras sydvästsluttning med en fantastisk utsikt över Dundret.

Arbetet pågår med att ta fram utvecklingsplaner för Repisvaara - hållbart boende på fjället, Vassara älv - stadsnära boende vid vattnet och centrum- kulturnära boende i staden. Utvecklingsplanen för centrum omfattar även riktlinjer för ersättning av de funktioner som skall ersättas från Malmberget, bland annat sporthall och gymnasieskola. Arbetet med utvecklingsplanerna förväntas vara klara innan december och skall skickas på remiss till politiska partier och nämnder. Utvecklingsplanerna kommer senare att presenteras på webben.

Läs mer om värdeskapande planering: Pdf, 58.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2012-10-09