Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 jun 2012

Resultat av Trygghetsvandringen

Trygghetsvandring

Upplevelsen av vandringen i sin helhet är att deltagarna känner sig relativt trygga att röra sig i samhället; män i större utsträckning än kvinnor. Vissa områden känns otrygga och behöver förbättras för att de ska användas i större utsträckning. Utpekade otrygga och områden som är i behov av förbättring är beaktade i det fortsatta arbetet med utvecklingsplanen för centrum.

Grupp kvinnor: Summering: Hur ser området ut i sin helhet?

Skönt att gå i grupp!”
Belysning är viktig och ska fungera sammanbindande och ha samma typ av ljus. Vi bör jobba mer med belysning och utformningen av belysning.
Vackrare och trevligare områden skapar en tryggare atmosfär.
Kyrkan är fint belyst. Belys Centralskolan.
Fantastisk siktlinje i centrum: kyrkan och Dundret – ”vilken stad har det?”
Skyltning och tydligare stråk: Underlätta att hitta, det är inte lätt att hitta idag, ”man hittar bara om man bor här”. (En person i gruppen visste inte att gångstigen längs Vassara älv fanns.)
Centrum som träffpunkt: behövs mer aktiviteter (dag- och kvällstid) och stopp där man stannar upp/uppehåller sig. Nyttja stråket längs/mellan alléerna till detta, slipp buset. Rent och snyggt ger bra beteende och mindre skadegörelse och högre användningsgrad.
Snö: vi måste ta vara på snön bättre och använda den till något bra se snön som en möjlighet, då slipper man gnäll om den. Vinterparken är ett bra exempel.
Snöröjning är viktigt för att underlätta tillgängligheten. Bra snöröjning idag men det ser ut som man kört med bulldozer.

Trygghetsvandring: intressant, Ett bra arbetssätt, att praktiskt gå igenom områden för att hitta förbättringsåtgärder och få många perspektiv, jättebra, ger utrymme för reflektioner. Behov av fler trygghetsvandringar i fler områden t ex: Forsheden, Fjällnäs(backen), Malmberget, gångstig mot Sandviken, Järnvägsstation och andra gångstigar ex Kärleksstigen. ”Unga tjejer behöver gå!”


Grupp män: Summering: Hur ser området ut i sin helhet?

Tryggt att gå i Gällivare. Fina gång- och cykelvägar.
Torget är fult, dåligt upplyst. Sena höstkvällar går man inte genom torget - otryggt!
Obehagligt att tjejer känner sig otrygga när vi män går bakom dem. Lösa hundar är otäckt! Parkeringsproblem på Smedjegatan med skrotbilar etc. För få parkeringsplatser nära bostäderna.
Parkeringshuset är otryggt sena kvällar på helgerna.

Sammanfattningsvis

Otrygga områden som bör förbättras:
- MD´s parkeringen
- Lekparken med omgivning
- Torget
- Gångtunnel under E45
- Parkområde samt gångstig vid Sjöparksskolan
- Arcaden -parkeringen samt stråket Smedjegatan
- Parken på torget (Vänskapsparken)
- Gångstig längs Vassara älv
- Busshållplats samt bakomliggande park/grönområde

- Ett exempel på ett tryggt område som pekades ut är stråket (gång- och cykelvägen) längs E45:an.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2012-06-17