Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 12 apr 2012

Samarbetsavtalet klart och undertecknat!

avtal

Gällivare kommun och LKAB har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar den ekonomiska grunden för samhällsomvandlingen de kommande 20 åren. Ett avtal som fastställdes politiskt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april.

Kommunfullmäktige har, idag den 10 april, tagit beslut angående samarbetesavtal mellan Gällivare kommun och LKAB. Det upprättade avtalet reglerar de ekonomiska förutsättningarna, mellan parterna. Ett grundavtal för den fortsatta samhällsomvandlingsprocessen, i fyra etapper under de kommande 20 åren.

- Det är en historisk dag och vi har nu en finansieringslösning med en övergripande tidplan, för samhällsomvandlingen och avvecklingen av stora delar av Malmberget. Det känns tryggt att vi nu har en långsiktig bas där även östra Malmberget som är ett viktigt boendeområde ingår, säger Tommy Nyström, kommunstyrelsens ordförande.

- Det här är ett långsiktigt åtagande som ger tydliga förutsättningar för alla. De som bor i Malmberget har nu en garanterad lösning. Avtalet innebär också att vi kommer närmare byggandet av nya kommunala anläggningar som äldreboende, gymnasieskola och sportanläggningar, säger Lennart Johansson, kommunchef.

LKABs fortsatta brytning av järnmalmkropparna under Malmberget innebär att stora delar av samhället berörs. I fyra etapper mellan 2012 och 2032 kommer de västra delarna av Malmberget att avvecklas, och nu närmast berörs centrala delar av samhället. I takt med att fastigheter köps och avvecklas så anläggs miljözoner mellan gruvindustriområden och bebodda områden. Samtidigt ska Gällivare kommun och LKAB satsa på att höja attraktiviteten i de östra delarna av Malmberget, som inte påverkas direkt av brytningarna och därför kommer att förbli orört under lång tid framöver.

Samarbetsavtalet mellan parterna reglerar ekonomisk ersättning för kommunala fastigheter, mark och befintlig infrastruktur. För övriga sakägare och enskilda fastighetsägare sker separata förhandlingar i takt med den etappindelade avvecklingen. Enligt Lars-Eric Aaro beräknas den totala summan i ett helhetsperspektiv uppgå till cirka 3 miljarder kronor Pengar som LKAB redan har avsatt. 430 miljoner kronor av den summan är ersättning för den kommunala infrastruktur som LKAB köper och betalar i samband med avtalsuppgörelsen. Kommunens vatten- och avloppsnät övergår alltså i LKAB:s ägo men ska genom ett driftsavtal underhållas av kommunen under kvarvarande livslängd.

Läs samarbetsavtalet här. Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

- Nu har vi en långsiktig ekonomisk lösning och kan gå från en avvecklingsfas i Malmberget till en utvecklingsfas i Gällivare. Ett attraktivt LKAB förutsätter ett attraktivt samhälle med attraktiva jobb, bostäder och skola. Det är de viktigaste grundbultarna som vi nu fortsätter att jobba för, säger Lars-Eric Aaro, VD LKAB.

Foto: Daniel Olausson
Film: Mats Hillblom


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2012-04-12