Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 maj 2011

Malmbergets kulturhistoriska miljöer

Gellivare modell

Modell över Gällivare.

Allmänheten fick möjligheten att delta i en workshop som i första hand behandlade frågan om de värden som bör bevaras från Malmberget. Här diskuterades vilka kulturmiljöer som är viktiga och hur de ska bevaras.

Lars Albinsson, samordningsansvarig för visionsarbetet Nya Gällivare, inledde med att ta upp olika exempel på hur minnet av Malmberget kan bevaras för framtiden. Det kan handla om att flytta byggnader men också att t.ex. en film kan vara ett bra komplement där man kan förmedla både en stämning samt ge en informativ berättelse om hur livet var på platsen. Lars påpekade också att man ska försöka tänka på både vad som var viktigt förr men också vad som kan vara viktigt i framtiden. - Vissa byggnader kanske ska byggas nya och bli en signaturbyggnad för nästa generation, resonerade Lars.

— Det blir olika historier beroende på hur man ställer en byggnad efter en flytt, man måste tänka på hur omgivningarna ser ut. T.ex. Disponentvillan står ju på en höjd av en anledning, förklarade Lars.

Patrik Johansson, Killingi, som deltog i workshopen tyckte att just Disponentvillan var värd att bevara. Han hade med sig fina bilder på byggnaden som visade hur den såg ut i original och idag. Han berättade att hans föräldrar är från Malmberget så det ligger honom varmt om hjärtat att delar av det bevaras.

Berit Hannu från Malmberget bor och äger själv ett hus i Malmberget som så småningom kommer att försvinna. Hon tycker det är viktigt att bevara hus från olika miljöer och hade en önskan om att det ska byggas olika områden i stil från de årtionden som är representativa. Var det bredare vägar och björkalléer som var tidstypiskt så ska husen byggas i en sådan miljö var hennes önskan.

— Det är inte bara hus som försvinner utan jag saknar de promenadstråk, cykelvägar och utsiktspunkter som inte längre finns kvar, sa Berit.

Berit Hannu

Berit Hannu

Therese Lindberg, Malmberget, menade att hela miljön i sin helhet är det som är det unika.

— Blandad bebyggelse som ligger högt och naturskönt är det som är speciellt och bör bevaras, sa Therese.

— Jag tycker att det bästa är att det är glest mellan husen, att vi har söderläge och att det finns många olika typer av hus som dessutom är väldigt vackra, förklarade Anders Björkman från Malmberget.

Therese & Anders

Therese Lindberg och Anders Björkman

Många hade en specifik byggnad som de tyckte skulle bevaras men det var också många som fick sig en tankeställare att det är inte bara husen som är viktiga utan miljön runtomkring. Alla deltagare fick sedan lämna in en redogörelse för vad som var viktigt för just dem och det tas nu med i det fortsatta arbetet för det Nya Gällivare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2011-05-06