Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 mar 2011

Nya Gällivare ritas upp

Lukas och Maya

Lukas Ljungqvist och Maya Mårtensson från Alma arken arkitekter

Kommunens centrala delar står inför stora förändringar när gruvan i Malmberget växer. En stor flytt har påbörjats och viktiga funktioner ska byggas ut i centrala Gällivare. Planarkitekter kontaktades för att konkretisera och utveckla idéer i form av planskisser utifrån visionsarbetet och det som utmynnade i filmen PS. Solen skiner. Det är Alma arken arkitekter från Stockholm, Tyréns från Umeå och Vectura från Karlstad som bland annat tagit fram förslag till en förtätning av Gällivare centrum.

Den 7-9 mars samlades planarkitekterna i Gällivare igen för att få feedback på de förslag som lämnades in i slutet på 2010 och för att nu ytterligare konkretisera planerna. Förslagen ska nu tas vidare för att ta fram ett planförslag för en arktisk småstad i världsklass.

— Vi har jobbat med stadsplaner förut men inte på det här sättet. Gällivare kommer att få en styrka när det är omstrukturerat till en ny stad. Det blir en identitet istället för två, säger Maya Mårtensson från Alma arken arkitektur.

Stora delar av Malmberget ska flyttas och Gällivare stadskärna ska förstärkas men även utkanten av Gällivare ska utvecklas. Gällivare ska få mer stadsliv och ska växa med befolkning, turister och få mer aktiviteter. Staden ska göras vackrare och mer koncentrerad och man planerar för en småstad full av liv. Det unika är att alla förslagen grundar sig i befolkningens åsikter.

— Det är en fantastisk metodik, ett seriöst arbete och dialog med befolkningen. Ambitionen har varit att få med och engagera så många som möjligt och det är bra, säger Stina Fahlgren från Tyréns.

Det pratades mycket om naturen och att Gällivare är en fantastisk skidort som kan byggas ut. Stadskärnan kommer att bli något helt annat med en förtätning men småstaden ska bevaras men det ska skapas ett stadsliv som inte finns idag.

— Vi får inte bygga bort småskaligheten, det är en småstad och inte en storstad men t.ex. centrum kan förstärkas. Vi har nu en chans att skapa något nytt och den chansen får man inte försitta, säger Ola Rosenqvist från Vectura.

Om ca en månad ska arkitekterna ha kommit in med sina förslag som nu ska vara ett steg närmare det Nya Gällivare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2011-03-14