Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 mar 2011

Vad är en Bostadsförsörjningsplan?

Liza och Christina

Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors välfärd. Därför behöver alla kommuner en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen skall utvecklas i framtiden. Samhällsomvandlingen i Gällivare kommun bidrar till många förändringar och ett stort behov av nybyggnationer i framtiden, vilket gör det extra viktigt att spegla de kommunala framtidsintentionerna i en väl utarbetad bostadsförsörjningsplan.

Bostadsförsörjningsplanen tar sin början!

Nya, attraktiva boendemöjligheter är ett måste om Gällivare vill stimulera till inflyttning. Det anser Liza Yngström/samhällsplanerare och Christina Eneris/exploateringsingenjör på Gällivare kommun, som snart lägger fram första delen av förslaget till bostadsförsörjningsplan för ”Nya Gällivare”.

Liza och Christina har utgått från flera variabler, bland annat LKAB:s prognoser över behovet som är kopplat till kända förändringar i Malmberget. De har även beaktat statistik över befolkningsutvecklingen och färska trender kring hur folk ser på och värderar sitt boende.

— En tydlig trend är att det blir allt viktigare att bo bra. Boendet har blivit en större del av vår identitet och för allt fler är det viktigare att vara nöjd med själva boendet än att till exempel ha nära till jobbet. Att fler vill bo själva, även bland dem som lever i en stadig relation, ökar också trycket på fler bostäder, säger Christina.

Det väl förankrade visionsarbetet inom ”Nya Gällivare” visade tydligt att befolkningen i Gällivare vill se ett större och mer varierat utbud av boendealternativ.

Idag saknas i princip lediga bostäder i Gällivare och det kan innebära att många ”sitter fast” i ett annat boende än de för dagen önskar. Det begränsade utbudet av bostäder hämmar givetvis också inflyttningen.

— Kan vi erbjuda nya boendemöjligheter av skiftande storlek i varierade lägen får vi en ökad rörlighet på marknaden som är positiv för dem som vill flytta hit, men också för Gällivareborna, konstaterar Liza.

Inte sedan 1914 har det bott så få människor i Gällivare kommun. Siffran är naturligtvis dyster, men nu finns goda chanser till en vändning. 2010 års befolkningsstatistik för Norrbotten omfattade nämligen flera positiva tecken. Universitets- och kustkommunen Luleå har länge gått mot strömmen, men 2010 års stora glädjeämne var beskedet om ökad befolkning i ytterligare tre av länets kommuner. I Gällivare finns tecken på att utflyttningstakten minskar vilket på sikt kan leda till en ökad befolkning.

Att flera av länets kommuner ökade sina invånarantal ifjol ser utredarna som en stor möjlighet. Har till exempel Kiruna vänt utvecklingen kan naturligtvis även Gällivare göra det. Med gruvnäringen och samhällsomvandlingen som starka draglok har Gällivare en tydligt stigande efterfrågan på arbetskraft. Nyckeln till framgång kan alltså sägas vara att Gällivare också måste kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer åt dem som vill flytta hit.

Liza Yngström och Christina Eneris anser att förbättrad infrastruktur för boende kan ge Gällivare ett lyft och framtidstron genomsyrar förslaget till kommunal bostadsförsörjningsplan. Förslaget levereras i två delar och den första är alltså på väg till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den andra delen av bostadsförsörjningsplanen med fokus på kommunen som helhet och framtida befolkningsutveckling, kommer att tas fram senare i år.

Text: Lars Sjöberg


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-09
Publicerad:
2011-03-11