Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 10 mar 2011

Kulturen och det Nya Gällivare

Jerk Schuitema

Jerk Schuitema från Sibir Manus och Filmproduktion.

Projektet Nya Gällivare har hittills fokuserat på hur innevånarna vill att livet i Gällivare ska bli. Arbetet med detta har bland annat resulterat i filmen PS. Solen skiner, http://www.gellivare.se/sv/Nya-gellivare/Filmer/. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nu ska ord bli till handling och detta arbete sker parallellt inom många områden. Något som många önskar är fler aktiviteter inom kulturlivet och att de gärna ska vara i Gällivare centrum. Därför ordnades en workshop med konstnärer, bibliotek, festivalarrangörer och andra ”kulturleverantörer”. Där diskuterades både det som görs idag och sådant som man skulle vilja göra i framtiden. En viktig fråga var behovet av lokaler i varierande storlekar och bra utrustning men inte bara i Gällivare utan också i byarna. En till hälften fylld föreställning i en lokal för 200 personer känns inte lika lyckad som en fullsatt lokal för 100 personer även om antalet besökare är detsamma. Det finns ett stort behov redan idag av flexibla lokaler med bra kvalité som bör beaktas i framtida planering. Lokaler måste finnas i olika storlekar som lämpar sig för olika arrangemang och samtidigt för den dagliga verksamheten så som övningslokaler för dans, musik och konst. Lokaler måste även inrymma bra teknisk grundutrustning (ljud och ljus etc.) och bra akustik som lämpar sig för musik, föreställningar och konserter. Viktigt är även den yttre miljön och den offentliga platsen, som kan tillhandahålla kulturaktiviteter, arrangemang och möten.

Det kom också upp en del tankar kring hur man kan erbjuda konstnärer och allmänheten möjlighet att själva pröva på eller jobba med konst, dans, teater och andra former. Man kan låta konstnärer, som inte är från orten, komma och bo en tid i Gällivare och jobba med t.ex. det speciella ljuset och snön. Till det kommer då behovet av bra utställningslokaler i olika former.

När det gäller nya typer av kulturevenemang talades det en hel del om samarbeten mellan olika parter och orter, även nationellt och internationellt för att kunna få hit artister och göra evenemang som ingen enskild mäktar med. Att samla kulturen på en plats kan bidra till att sådana samarbeten kommer till stånd och blir lättare att genomföra.

— Jag tror på idén att ha ett kulturhus i närheten av en sportanläggning, då kan saker som service och vaktmästeri samordnas. Sedan tycker jag att man ska samla ihop så vi har ett riktigt bra bibliotek och ett bra museum istället för att ha flera utspridda. Då får vi en helt annan genomströmning av besökare och det skulle skapa underlag för att ha t.ex. en gemensam försäljningslokal för lokala konstnärer och hantverkare och ett fik, säger Jerk Schuitema från Sibir Manus och Filmproduktion.

— Det är viktigt att vi hittar och skapar en mötesplats för både kulturintresserade och sportanvändare. Om de två samverkar kan nya spännande möten göras samt att man utnyttjar lokalernas potential på maximalt sätt, säger Liza Yngström, samhällsplanerare på Gällivare kommun.

Detta första möte gav värdefull information till planeringen av Gällivares nya centrum. Sammantaget kan sägas att det finns en hel del kommunen kan göra inom stadsplaneringen för att stärka det framtida kulturlivet.

— Vi har också haft ett möte med personer inom idrotten och kommer framöver att ha fler workshops inom olika områden för att göra verklighet av visionen om Gällivare, avslutar Lars Albinsson från Maestro Management för projektet Nya Gällivare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2011-03-10