Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 nov 2010

PS. Solen skiner! Tack vare Er!

workshop

Ett stort tack till alla som deltog under de fem Workshops som gick av stapeln den 11:e samt 13-14 november. Vi har fått in mängder av bra tips och idéer för vårt framtida, Nya Gällivare. Nu börjar arbetet på allvar.

Det hela började i slutet av januari. Och vi är som sagt inte färdiga ännu. Men vi har kommit en bra bit på väg. Bilden, eller rättare sagt bilderna, av hur en bra dag borde se ut i Gällivare har börjat ta form. För alla har vi ju olika bilder om hur en bra dag ser ut. Under de första träffarna diskuterades vilka faktorer som gör Gällivare attraktivt i framtiden. Vad är det egentligen för vardag vi vill ha? Hur ser en bra stad ut och vad innehåller den?

Arbetet fortsatte sedan i februari under temat ”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den. En bra berättelse kan bli verklighet för att den inspirerar oss”. Unga och gamla, kvinnor och män skrev sina egna unika dagboksberättelser hämtade från framtiden. Vi fick läsa om Multiarenor, nya bostadsområden, linbanor, handel, kultur och mycket mera. Det blev 133 stycken berättelser.

Nu i november, var det åter dags att träffas och nu hade berättelserna kokats ihop till en film med titeln ”Ps. Solen skiner”. (En titel som förövrigt är hämtad från en av berättelserna). Drygt 250 personer medverkade och fick se sina dagböcker visualiserade. Innehållet är baserat på återkommande delar av berättelserna, viktiga nyckelfaktorer och sådant som är typiskt för olika åldersgrupper. Spontana reaktioner efter filmen var bland annat ”Bra, positiv och skön känsla”. Eller som en av de medverkande sade ”Det är precis så där man skulle vilja ha det”.

Efter filmen diskuterades vilka satsningar som kommunen och företag borde göra och många bra idéer lades fram. Den sedan länge önskade linbanan upp till Dundret var ett återkommande inslag i debatten. Likaså ett utvecklat centrum med mer aktiviteter och ett ökat shoppingutbud. Intressant fakta att notera i ämnet shopping är att vi tillsammans åker cirka 7 miljoner kilometer och shoppar för 130 Mkr per år i andra städer. Skulle vi istället spendera 50 av de 130 miljonerna i lokala butiker skulle vi inte bara generera arbetstillfällen utan också minska påverkan på miljön. Det skulle nämligen minska koldioxidutsläppet med nästan 500 ton.

Något som också ventilerades var vikten av variation. Ett varierat utbud av boende, jobb och utbildning anser många vara viktiga faktorer för ett bra framtida Gällivare. En del yngre deltagare förutspådde sin egen utflyttning på grundval av att den utbildning man planerar söka inte finns på orten. Men att man gärna skulle stanna kvar om det var så att den gjorde det.

Just nu pågår arbetet med att sammanställa alla inlämnade tankar, idéer och förslag. Dessutom har ett antal arkitekter parallellt arbetat med att ta fram skisser som, tillsammans med vårt gemensamma arbete, kommer att utgöra grunden till det underlag som under december kommer att presenteras för kommunstyrelsen.

Om allt går som vi planerat har vi ett beslut under januari månad som blir starten på arbetet med att skapa en arktisk småstad i världsklass – Det Nya Gällivare. Låt oss avsluta med ett citat från den kände arkitekten, Kai Wartiainen som tycker att ”Endast det fantastiska är rationellt”. Och faktum är att nu har vi chansen att tillsammans skapa det fantastiska.

Filmen från workshop 3 kommer att finnas här inom kort!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2010-11-22