Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 28 jun 2010

Stor malmfyndighet under centrala Malmberget

Malmberget

LKAB har funnit stora mängder brytvärd järnmalm under centrala Malmberget. Malmen kommer att brytas och vilket beräknas trygga jobben under 10-15 års tid, skriver LKAB i ett pressmeddelande.

-Våra borrningar är inte slutförda och vi ser ännu inte slutet på malmkroppen, säger LKABs teknikdirektör Per-Erik Lindvall. Men vi har tillräckligt med information för att kunna lämna beskedet att Printzsköldmalmen ska brytas.

Malmen kommer att tas upp via den nya huvudnivå som just nu byggs, och brytningen beräknas trygga jobben under 10-15 års tid.

Samtidigt kan LKAB lämna tydliga signaler om framtiden för Östra Malmberget: Där finns inga planer på brytning, säger Per-Erik Lindvall.

Tommy o Anders

Beskedet ger framtidstro

-Äntligen har vi fått ett tydligt besked från LKAB som ger oss möjligheter att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar, säger Gällivares kommunalråd Tommy Nyström. Brytningen av Printzsköld kommer att skapa jobb och tillväxt i kommunen, men också stora utvecklingsbehov som vi ska ta oss an gemensamt med LKAB. Vi har en händelserik period framför oss.

Förhandlingar kommer snarast att inledas mellan kommunen och LKAB för att ta fram en handlingsplan som omfattar gruvbrytningens påverkan på Malmberget under de närmaste 10-15 åren. Grunden för en uppgörelse läggs i form av ett samverkansavtal som reglerar villkoren för LKABs påverkan på byggnader och mark. Samtidigt kommer kommunen att öka takten i planeringen för nybyggnationer.

-Vi ska nu tillsammans utarbeta en handlingsplan med tidsangivelser för de berörda områdenas övergång från bostadsområde till gruvområde, säger Tommy Nyström.

Kommunen har redan påbörjat planeringsarbetet, som omfattar bland annat framtagande av bostadsförsörjningsplan och underlag för principiella lösningar för utvidgning av gruvområdet och för att skapa en förbättrad boendemiljö.

Besked ger bättre planeringsförutsättningar

-LKAB har idag presenterat ett underlag för fortsatt dialog med Gällivare kommun för en gemensam planering av gruvans påverkan på Malmberget, säger Anders Furbeck som är LKABs direktör med ansvar för samhällsomvandling. Vår ambition är att tillsammans kunna presentera en konkret plan under hösten, som visar vilka delar av Malmberget som berörs och behöver omvandlas till industriområde och gruvstadspark.

I första skedet kommer bostadsområdena Johannes och Hermelin att påverkas.

-Det fortsatta arbetet ska ge en god framförhållning för alla som kommer att beröras, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer hitta lösningar som är bra för de människor som berörs och för kommunen som helhet. Kommunen och LKAB har en samsyn kring den process som nu tar vid och vi fördjupar nu vår samverkan ytterligare, säger Anders Furbeck.

Samtidigt lämnar LKAB tydliga signaler om framtiden för Östra Malmberget.

-Där finns inga planer på brytning och därmed hoppas vi att den ovisshet som kan ha skapat oro de senaste åren kring framtiden för Östra Malmberget är skingrad, avslutar Anders Furbeck.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2010-06-28