Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 24 maj 2010

Följeforskning

Vad är Följeforskning?

Följeforskningen ansvarar för en fortlöpande extern uppföljning från projektet Nya Gällivares start fram till mål. Den viktigaste uppgiften med följeforskningen är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål, genom ett löpande informationsflöde, synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av projektet. Kontakt och dialog hålls med såväl programföljeforskningen, projektägaren samt styrgruppen för projektet bl a genom att att delta vid viktiga aktiviteter och möten i projektet.

Det är SVID som ska arbeta med Följeforskningen. SVID har i sin tur anlitat olika kompetenser för att genomföra uppdraget.

Vi som ska jobba med projektet:

Gry Holmgren Hafskjold
VD för Centek och ansvarig för SVIDs verksamhet i Norrbotten.
Det är Gry som är projektledare för följeforskningen.


Vad är Centek?

Centek stimulerar individer, företag och organisationer att utvecklas. De är universitetsnära brobyggare inom kunskapsöverföring och nytänkande som arbetar utifrån ett internationellt perspektiv.

Centeks styrka är personalen, som genom kompetens och ett brett nätverk inom både samhälle, näringsliv och den akademiska världen bidrar till utveckling och förändring.

Claes Frössén
Claes är projektledare och ansvarig för SVID Region Mellan.


Vad är SVID?

SVID verkar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli medvetna om designens betydelse som konkurrensmedel, och för att de ska integrera designmetodik i sina verksamheter. SVID´s uppgift är även att stödja utbildnings- och forskningsinsatser inom designområdet för att öka kunskapen om design. SVID var med i City Move projektet i mars 2009, mer information om det finns under City Move fliken.


Ulf Von Sydow, Temaledare

Ulf jobbar som temaledare för landsbygdsutveckling, vid JiLU (Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling) med klimat och energi frågor.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-16
Publicerad:
2010-05-24