Gå till innehåll

God man för ensamkommande barn

Här finns information om uppdraget som god man för ensamkommande barn.

Ett ensammkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös och som kommer utan medföljande föräldrar eller någon annan vuxen som anses ha trätt i föräldrarnas ställe.

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige.

Det är överförmyndaren i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man. Godmanskapet är en tillfällig lösning för barnet i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Som god man ska du företräda barnet i ekonomiska, personliga och rättsliga frågor, i föräldrarnas ställe. Till skillnad från en förälder har du dock inte den dagliga omvårdanden och tillsynen av barnet och inte heller någon försörjningsskyldighet. Som god man har du regelbunden kontakt med barnet, men också med boende, skola, socialtjänst, offentligt biträde, Migrationsverket med flera.

Regelverket kring godmanskap för ensamkommande barn återfinns i Föräldrabalken samt i Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.

För mer information om uppdraget som god man för ensamkommande barn.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-12
Publicerad:
2023-04-12