Gå till innehåll

För dig som är god man eller förvaltare

Här finns samlad information för dig som redan är god man eller förvaltare

Allmänt om uppdraget

Uppdraget som god man eller förvaltare kan omfatta tre olika delar:

  • Bevaka huvudmannens rätt
  • Förvalta huvudmannens egendom
  • Sörja för huvudmannens person

I det registerutdrag du fått av överförmyndarnämnden framgår det vilken eller vilka delar som ingår i ditt förordnande. Du kan vara förordnad för alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Det framgår i registerutdraget från överförmyndarnämnden exakt vad ditt förordnande innefattar.

Glöm inte att lämna en kopia på ditt registerutdrag till berörda parter såsom exempelvis Skatteverket, Försäkringskassan, bank/banker och eventuellt boende.

Vissa handlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke

Du som god man eller förvaltare är skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke vid följande åtgärder:

  • Uttag från överförmyndarspärrat bankkonto, till exempel för att fylla på transaktionskontot.
  • Placering i värdepapper och annan lös egendom, exempelvis aktier, ISK, pensionsförsäkringar eller kapitalförsäkringar.
  • Om den enskilde ska låna eller låna ut pengar.
  • Vid pantsättning av den enskildes tillgångar.
  • Vid köp eller försäljning och mottagande av gåva av fast egendom/tomträtt/bostadsrätt.
  • Driva en rörelse.
  • Vid arvskifte.

Kontakta alltid överförmyndarenheten om du är osäker på vad som gäller i just ditt ärende!

Sidinformation

skylt
Överförmyndarenheten

Kommunkontoret, Gällivare

Gällivare kommun Överförmyndarnämnden 982 81 Gällivare

Telefontider:
Mån 10.00-12.00 och Ons 13.00-15.00.

Eventuella besök ska bokas i förväg.


Senast uppdaterad:
2024-04-10
Publicerad:
2024-03-21