Gå till innehåll

Att bli god man eller förvaltare

För att få bli god man eller förvaltare ska personen enligt bestämmelserna i föräldrabalken vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Personen får inte förekomma hos kronofogden eller i brottsregistret och personen ska ha den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna hjälpa den enskilde med de beslut och åtgärder som dennes behov föranleder.

Överförmyndarnämnden vill gärna att fler personer anmäler sitt intresse att få bli god man eller förvaltare. Det finns även behov av personer som kan ta tillfälliga uppdrag, till exempel att bevaka en enskilds rätt i ett dödsbo eller vid ingående av ett avtal där den ordinarie gode mannen är jävig.

Intresseanmälan om att bli god man/förvaltare är inte bindande. Innan en person blir förordnad till ett uppdrag lämnas alltid mer information om huvudmannen. Den tilltänkte gode mannen/förvaltaren måste också åta sig uppdraget.

Intresseanmälan och lämplighetsintyg hittar du här

Intresseanmälan och lämplighetsintyg skickas till:
Överförmyndarnämnden
Gällivare Kommun
982 81 Gällivare

Epost:
overformyndaren@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-12
Publicerad:
2023-04-12