Gå till innehåll

Att ansöka om god man, förvaltare

En person som är i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan ansöka tingsrätten om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Ansökan kan göras av huvudmannen själv eller av nära anhöriga. Ansökan ska skickas till Gällivare tingsrätt.

Tingsrätten utreder ansökan vilket vanligtvis innebär att huvudmannen, huvudmannens make/sambo och barn samt överförmyndarnämnden får tillfälle att yttra sig. Även andra närstående samt socialförvaltningen får yttra sig om det behövs. Som oftast inhämtas också läkarintyg för att kunna fastlå huruvida det föreligger en hälsotillstånd som motivierar godmanskap eller förvaltarskap.

Tingsrätten fattar därefter ett beslut om ett godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas och vem som i så fall ska förordnas som god man eller förvaltare. Det tar vanligtvis 4-6 månader att få ställföreträdare från det att ansökan görs.

Det kostar ingenting att ansöka om god man eller förvaltare.

Ansökningsblankett hittar du under "blanketter och informationsmaterial".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-12
Publicerad:
2023-04-12