Gå till innehåll

Anmälan från socialnämnden eller sjukvård

Om personal vid socialförvaltningen eller inom sjukvården får kännedom om en enskild som bedöms vara i behov av hjälp med att "bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person" ska personalen anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

Anmälan handläggs och utreds av överförmyndarnämnden som sedan avgör om det finns sådana skäl för att ansöka om godmanska eller förvaltarskap hos tingsrätten.

Blankett för anmälan hittar du under "blanketter och informationsmaterial".

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-12
Publicerad:
2023-04-12